Į Pradžią Filialai Naujienos Šaukoto bibliotekos jubiliejaus šventė

Naujienos

Šaukoto bibliotekos jubiliejaus šventė

2014-10-31

Spalio 30 d. Šaukoto kultūros namuose įvyko Šaukoto bibliotekos 65 metų sukakties šventė.

Joje dalyvavo Radviliškio rajono savivaldybės meras Darius Brazys, mero pavaduotojas Kazimieras Augulis, Šaukoto pagrindinės mokyklos l. e. p. direktorius Rimas Špakauskas, TŪB „Alytukas“ direktorius Algirdas Adomaitis, Šaukoto seniūnijos vyr. specialistė ir bendruomenės pirmininkė Gražina Brusokienė, Radviliškio rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė Aldona Januševičienė, metodininkė Alma Miknienė, Papušynio kaimo bendruomenės delegacija, bibliotekininkės iš Šiaulėnų ir Žeimių, Šaukoto bendruomenės Vaikų dienos centro vaikai ir pedagogės, kiti svečiai, vietos gyventojai. Visiems buvo įteikti lankstinukai.
Šventę pradėjo šios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Vida Pužaitienė. Ji pristatė savo biblioteką, demonstruodama skaidres. Susirinkusieji įdėmiai klausėsi pasakojimo apie bibliotekos istoriją, jos veiklą organizuojant įvairius renginius suaugusiesiems ir vaikams, apie bibliotekoje veikiančius Knygos mylėtojų klubą „Gomerta“ bei „Pelėdžiukų“ klubą, bibliotekos bendradarbiavimą su seniūnija , kultūros namais, pagrindine mokykla, bendruomenėmis, kitomis įstaigomis. Pasidžiaugta bibliotekos sėkmingu dalyvavimu konkurse „Skaitmeniniai bendruomenių pasakojimai“, kuriame laimėta vertinga skaitmeninė įranga įvairiems renginiams fiksuoti, prisiminti kitų konkursų įvertinimai.
Šventės svečiai negailėjo gražių ir šiltų žodžių bibliotekai už aktyvią veiklą, gražų bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, malonų ir supratingą bibliotekos vartotojų aptarnavimą.
Padėkos raštai įteikti bibliotekos rėmėjui TŪB „Alytukas“ direktoriui Algirdui Adomaičiui, Šaukoto pagrindinės mokyklos dailės mokytojai Dijanai Dovidaitytei už aktyvią pagalbą organizuojant renginius bibliotekoje bei jubiliejinę šventę. Pagerbti ir aktyviausi bibliotekos skaitytoja: Aleksandra Zakienė, Dovilė Baliutavičiutė, Vilma Daujotaitė, Arūna Kanovaitė, Julija Savickienė, Marytė Klingienė, Birutė Gembeckienė, Aldona Elena Valuntonienė, Vita Kuraitienė, Vilma Šalkuvienė, Aušra Kuraitienė, Dalė Judikauskienė, Dalia Petraitienė, Genė Vasiliauskienė.
Šventiniame koncerte skambėjo bibliotekos skaitytojų skaitomos ištraukos iš Kristijono Donelaičio poemos „Metai“, ištraukos iš kitų kūrinių, klausytasi dainų apie meilę mamai, gimtiems namams, tėvynei Lietuvai, kurias atliko Šaukoto kultūros namų saviveiklininkai.
Sukakties proga filialas parengė lankstinuką „Šaukoto bibliotekai – 65“, kuris padovanotas visiems dalyviams.

Viešosios bibliotekos informacija ir nuotraukos