Į Pradžią Filialai Naujienos Aukštelkų bibliotekoje – poezijos popietė

Naujienos

Aukštelkų bibliotekoje – poezijos popietė

2012-08-28

Aukštelkų bibliotekoje surengta poezijos popietė „Brangus man kaimas Aukštelkai“, skirta  kaimo 455-osioms metinėms. Renginys subūrė apie 30 šios bibliotekos skaitytojų.

Šventę pradėjo mūsų mažieji skaitytojai. Jie deklamavo kraštiečių poetų posmus, o mažoji Austėja – netgi savo sukurtą eilėraštį apie gimtąjį kaimą.

Buvo apžvelgta Aukštelkų istorija, priminta, kaip kaimas keitėsi bėgant metams, papasakota apie čionykščius kūrėjus: šviesaus atminimo poetą Anicetą Onaitį (1932–1988 m.),Zigmantą Onaitį, dar tebekuriančius Stasį Bulzgį, Vladą Banilytę-Kvedarienę. Supažindinta su jų gyvenimu, veikla. Jų eilėraščių, skirtų gimtinei,  paskaitė  bibliotekos skaitytojai Teisutė Utkuvienė,  Vaida Klėtkienė, Janina Vilimienė, Eugenija Getienė.

Popietėje dalyvavęs poetas ir visuomenininkas Stanislovas Gavėnas pats pristatė savo  kūrybą, paskaitė naujų eilių. Ne vieno širdį suvirpino ir aukštelkietės poetės  Rasos Jurgulienės skaitomi eilėraščiai, skirti tėvams, tėviškei.

Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė Aukštelkų seniūnė Alma Kubilinskienė. Ji paskaitė kraštietės Vlados Banilytės-Kvedarienės kūrybos.