Naujienos

Šaukoto bibliotekos 70-metis

Jubiliatę biblioteką pasveikino Viešosios bibliotekos direktorė V. Šukaitienė (iš kairės) ir vyresnioji metodininkė A. Miknienė. Dešinėje – V. Pužaitienė

Gruodžio 12 d. šventiškai paminėtas Viešosios bibliotekos Šaukoto filialo 70-asis jubiliejus. Į šį proginį renginį atvyko Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas J. Pranys, Šaukoto seniūnijos seniūnas V. Tamošiūnas, Viešosios bibliotekos direktorė V. Šukaitienė, kiti svečiai. Pagerbti kaimynus ir saviškius panoro Šiaulėnų, Žeimių, Daugėlaičių bibliotekų, Pakiršinio, Šaukoto bendruomenių, Šaukoto mokyklos atstovai, rėmėjai, vietos gyventojai. Gražiai papuoštoje kultūros namų salėje suskambusi švelni melodija pradėjo šventę.

 

Jubiliejiniame renginyje dalyvavo ir už pastangas šaukotiškei V. Pužaitienei padėkojo Savivaldybės administracijos direktorius J. Pranys

Ją vedė renginio šeimininkė – Šaukoto bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė V. Pužaitienė. Padėkojusi visiems, taip gausiai susirinkusiems, ji pakvietė drauge apžvelgti bibliotekos istoriją. Parodytos skaidrės priminė jubiliatės bibliotekos nueitą kelią, šiandieninę veiklą ir pasiekimus. Po to kalbėjęs Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas J. Pranys įvertino šios įstaigos pastangas, sudaromas joje galimybes šaukotiškiams  šviestis, prasmingai leisti laisvalaikį.  Už tai bibliotekai  dėkojo ir seniūnas V. Tamošiūnas. Viešosios bibliotekos direktorė V. Šukaitienė pasidžiaugė, kad Šaukoto  biblioteka nestokoja lankytojų, skaitytojų, ypač vaikų, kad šaukotiškiai ją mėgsta ir vertina. Šaukoto vyriausiajai bibliotekininkei V. Pužaitienei, aktyviausiems skaitytojams, bibliotekos pagalbininkams, rėmėjams ji įteikė padėkos raštus. Su bibliotekos jubiliejumi sveikino, prasmingų linkėjimų išsakė Viešosios bibliotekos filialų bibliotekininkės B. Stasiulaitienė, N. Mėžinienė, A. Petrylienė, mokyklos, bendruomenių, skaitytojų atstovai, daugelis kitų šventės dalyvių. Visų proginius žodžius lydėjo bibliotekai skirtos jų gėlės, dovanos. Visa tai akivaizdžiai liudijo, kokia svarbi savame krašte yra ši biblioteka, kaip ją ištikimai myli ir mėgsta šaukotiškiai.

Šventėje koncertavo M. Danylienės (iš kairės) ir V. Pužaitienės vokalinis duetas

Tą popietę Šaukoto kultūros namų ir scenos entuziastų dėka surengtas šventinis koncertas. Jautrių, darniai, skambiai  atliekamų melodijų puokštę dovanojo V. Pužaitienės ir M. Danylienės vokalinis duetas, moterų vokalinis ansamblis (vadovas – E. Lubickas), jaunieji skaitovai.  

Šaukoto biblioteką ir jos vyriausiąją bibliotekininkę V. Pužaitienę (iš dešinės) sveikino kolegės A. Petrylienė, N. Mėžinienė ir B. Stasiulaitienė

Maloniais šventės įspūdžiais pasidalyta, skanaujant jubiliejinio torto.

Šaukoto bibliotekos jubiliejinės šventės dalyviai

 

Viešosios bibliotekos informacija

Gražinos Adomavičienės nuotraukos