Į Pradžią Filialai Naujienos „Atverkim tarmių skrynią“

Naujienos

„Atverkim tarmių skrynią“

2013-09-26

Aukštelkų biblioteka rugsėjo 20 dieną surengė popietę „Atverkim tarmių skrynią“, skirtą Tarmių metams.

Renginio pradžioje susirinkusieji buvo supažindinti  su Tarmių metų paskelbimo idėja bei tikslais, jiems papasakota apie tarmių skirstymą į šnektas ir pašnektes. 

Renginyje skambėjo tarmiški tekstai. Janina Vilimienė savąja – rytų aukštaičių panevėžiškių – tarme paskaitė pasaką „Kaip velnias iš ūkininko skolinosi pinigų“. Daug juoko sukėlė Alberto Gieto skaitomas Algirdo Kazragio eilėraštis „Pjaun ba peilė, dor ba ilas“. Popietės vedėja pristatė pietų aukštaičių – dzūkų tarmę. Šios tarmės grožį stengėsi atskleisti skaitydama eiliuotą pasakaitę apie „Bobulį ir dziedulį“. Asta Rudaitienė, Rasa Jurgulienė ir Eugenija Gietienė porino anekdotus apie suvalkiečius. Tarmiškai padainuota dainų, pašokta lietuvių liaudies ratelių.

Popietė paskatino didžiuotis savąja kalba, tarmėmis, grožiu ir vertinti tai kaip brangiausią palikimą, gautą iš savo tėvų, senelių bei prosenelių.

 

Indrė Judeikevičienė,

Aukštelkų filialo vyresnioji bibliotekininkė