Į Pradžią Filialai Naujienos Šeduvių Knygos mylėtojų klubui – 15 metų

Naujienos

Šeduvių Knygos mylėtojų klubui – 15 metų

2014-03-03

Šeduvos miesto biblioteka paminėjo Knygos mylėtojų klubo veiklos 15 metų jubiliejų.
Į šventinę popietę susirinko šio klubo nariai, viešnios – Radviliškio viešosios bibliotekos redaktorė G. Dunauskienė ir Komplektavimo skyriaus vyresnioji metodininkė G. Lukšaitė, Šeduvos bendruomenės pirmininkė L. Tvarevičienė, miesto Kultūros ir amatų centro direktorė I. Staniulienė, kolegės iš aplinkinių bibliotekų N. Bertulienė, R. Smailienė, D. Bogušienė.


Popietę pradėjome literatūrine kompozicija apie žmogų, knygą, bendravimą, nes tai svarbiausi dalykai mūsų klubo veikloje. Pagerbėme klubo narius, išėjusius Anapilin. Paskui visi drauge prisiminėme klubo nuveiktus darbus, įvykusius renginius. Kiekvienam klubo nariui padovanojome po skirtuką knygai, kuriuos mums sukūrė ir pagamino J. Karalienė. Susirinkusieji išsakė klubui gražių linkėjimų, šiltų padėkos žodžių. Renginio dalyvius linksmino Raudondvario moterų ansamblis.
Šeduvių Knygos mylėtojų klubo pradžia – 1999 metų vasaris. Tada į jį susibūrė 20 žmonių. Daugelis jų išliko iki šių dienų. Tai – B. Briedienė, A. Banevičiūtė, R. Underytė, A. Kulbeckienė, A. Pilitauskienė, J. Stanevičienė. Kiti įsitraukė į klubo veiklą vėliau. Metams bėgant, netekome daug brangių, veiklių žmonių. Į amžiną poilsį išėjo D. Budrytė, O. Šišlienė, A. Pranskėtis, A. Grybas, L. Kūrienė, J. Žilinskienė, A. Valterienė, M. Petrauskienė, E. Kučinskienė, V. Pakštas. Jų veiklą tęsia šiandieniniai nariai. Nesenai į šią veiklą įsijungė N. Jatužienė, I. Butvilienė, M. Ivanenkovaitė. Kiekvienas klubo narys prie veiklos prisideda savo pasiūlymais, patarimais, geru žodžiu, jei reikia, ir materialiai padeda, organizuojant renginius.
Pirmasis klubo renginys buvo F. Sušinskienės knygos „Kodėl mes likome netekėjusios“ pristatymas. Per 15 metų būta įvairiausių renginių, parodų, išvykų, susitikimų, knygų pristatymų bei aptarimų. Bibliotekoje lankėsi F. Taunytė, D. Kazragytė, J. Balvočiūtė, A. Strakšys, J. Sučylaitė, „Šeimininkės“ laikraščio redakcija ir kiti. Buvome išvykę į Šiluvą, Tytuvėnus, Anykščius, Biržus. Klubo narius linksmino Šeduvos neįgaliųjų draugijos ansamblis „Verdenė“, kaimo kapela „Užuovėja“, etnografinis ansamblis „Šeduva“, ansambliai iš Būtėnų, Raudondvario, Aukštelkų, Vėriškių. Minėjome rašytojų jubiliejus, vyko kraštiečių R. Japkevičienės, G. Lukšaitės, L. Kūrienės, E. Čiganienės, A. Valterienės, A. Senulienės, S. Gentvilo, M. Frankos knygų pristatymai, užmegzti ryšiai su kitų rajono bibliotekų klubais.

Regina Juknienė,
Šeduvos miesto filialo vyresnioji bibliotekininkė

Filialo archyvo nuotraukos