Į Pradžią Pakalniškių kaimo bibliotekoje surengta jubiliejinė šventė

Naujienos

Pakalniškių kaimo bibliotekoje surengta jubiliejinė šventė

2017-11-29

Lapkričio 23 dieną Pakalniškių kaimo bibliotekoje surengta bibliotekos 60 metų jubiliejinė šventė „Atminties takais“. Renginį vedė Radviliškio Lizdeikos gimnazijos moksleivė Urtė Kriaučiūnaitė ir bibliotekininkė Ramutė Smailienė. Šventės dalyviams renginio vedėjos trumpai pristatė bibliotekos istoriją, vėliau buvo skaitomi nuotaikingi mažųjų skaitytojų parašyti palinkėjimai.

Jubiliejinėje šventėje dalyvavo ir buvusios Pakalniškių kaimo bibliotekininkės: Onutė Daunoraitė-Venslovienė, Danutė Antanaitytė-Kučinskienė ir Elena Žukauskienė. Šios bibliotekininkės dalijosi prisiminimais, išsakė daug gražių žodžių jubiliejų švenčiančiai bibliotekai. Kadaise Pakalniškių bibliotekoje dirbusi bibliotekininkė Emilija Brajinskienė negalėjo atvykti, tačiau ji perdavė nuoširdžiausius linkėjimus ir atsiuntė dovanų – naujų knygų bibliotekai.

Pakalniškių bibliotekininkė R. Smailienė dėkojo savo geriausiems skaitytojams, bibliotekos padėjėjams, kurie knygų fondus papildo naujomis knygomis. Jau eilę metų knygas bibliotekai dovanoja: Diana Špakauskienė, Rima ir Antanas Šulcai. Padėkota buvo ir daugiausiai padėjusiems bibliotekos renovacijos metu: Algiui Jazukevičiui, Sauliui Bertuliui, Angelei Vetaitei.

Jubiliejinių sveikinimų tą vakarą netrūko. Šventėje dalyvavo ir daug gražių sveikinimo žodžių išsakė Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Vladislava Virbickienė, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narė, buvusi ilgametė Radviliškio viešosios bibliotekos direktorė, Aldona Januševičienė, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys Jonas Pravilonis, Radviliškio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Vida Marcinkienė, Pakalniškių seniūnijos seniūnas Kęstutis Ulinskas, Pakalniškių bendruomenės pirmininkė Rita Sakalauskaitė, Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio atstovė Inga Žukauskienė, Pakalniškių pagrindinės mokyklos direktorė Asta Varkulevičienė. Sveikino ir aplinkinių Radviliškio viešosios bibliotekos filialų bibliotekininkės (Raudondvario, Alksniupių, Pociūnų ir Pavartyčių). Pakalniškių biblioteką pasveikino ir ištikimiausi skaitytojai.

Jubiliejaus proga Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja V. Marcinkienė padėkos raštais apdovanojo geriausius skaitytojus: Rasą Varašienę, Bronislavą Petrylienę, Angelę Kryževičienę, Bronių Žukauską, Aldoną Ambotienę, sesutes Urtę ir Godą Kriaučiūnaites, Rolandą Baslerytę. Už bibliotekoje rengiamas rankdarbių parodas dėkojo Vitai Vasiliauskaitei. Už bendradarbiavimą padėkos įteiktos organizacijoms: Pakalniškių pagrindinei mokyklai, Daugyvenės kultūros istorijos muziejui-draustiniui, Pakalniškių seniūnijai, Pakalniškių kaimo bendruomenei. O Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė V. Virbickienė įteikė Pakalniškių bibliotekininkei R. Smailienei Radviliškio rajono savivaldybės mero padėkos raštą.

Šventinėje bibliotekos programoje skambėjo poezija ir nuostabūs muzikos garsai. Eilėraštį apie knygą deklamavo II klasės mokinės Goda Kriaučiūnaitė ir Aušrinė Žukauskaitė (mokytoja Vilma Kleinienė). Susirinkusiems svečiams akordeonu ir gitara grojo Mantas Kleinas. Nuotaikingą programėlę surengė ir Pakalniškių pagrindinės mokyklos darželio grupės „Žiedeliai“ vaikučiai (auklėtoja Laimute Didaronkiene). Dainelę, skirtą knygai, padainavo Pakalniškių pagrindinės mokyklos V klasės mokiniai (mokytoja Ramunė Malatokienė). Daug skambių dainų padovanojo ir Pakalniškių kaimo bendruomenės moterų ansamblis (vadovė Svetlana Verdingovienė).

Viešosios bibliotekos informacija ir nuotraukos

 

1. Pakalniškių bibliotekininkė Ramutė Smailienė ir jaunoji renginio vedėja Urtė Kriaučiūnaitė.

2. Pasveikinti jubiliejų mininčią biblioteką iš Mažeikių atvyko buvusi darbuotoja bibliotekininkė Onutė Daunoraite-Venslovienė.

3. Kita buvusi bibliotekininkė Danutė Kučinskienė atvyko iš Pakruojo rajono.

4. Pakalniškių biblioteką 60 metų proga sveikino Radviliškio rajono švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Vladislava Virbickienė, kuri R. Smailienei įteikė mero padėkos raštą.

5. Sveikinimo kalbą tarė Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys Jonas Pravilonis.

6. Su dovanomis į bibliotekos jubiliejų atskubėjo ir buvusi Viešosios bibliotekos direktorė, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narė, Aldona Januševičienė.

7. Susirinkusiesiems koncertavo Pakalniškių kaimo bendruomenės moterų vokalinis ansamblis.

8. Mantas Kleinas akordeonu atliko savos kūrybos valso melodiją. 

 

1q 2w

3w 4e

 5e6e

7e 8e