Į Pradžią Kraštotyra Kraštotyra Kraštiečiai L Lukauskaitė-Poškienė Ona

Lukauskaitė-Poškienė Ona

Poetė, vertėja, visuomenės ir politinė veikėja

Gimė 1906 metais sausio 29 dieną Šiauliuose.

Mirė 1983 metais gruodžio 4 dieną Šiauliuose.

1922 m. baigė Šiaulių gimnaziją. 1938 m. baigė VDU (1923 m. studijavo ir Vienos universitete). 1932–1934 m. mokytojavo Joniškio gimnazijoje ir Aukštadvario vidurinėje mokykloje. 1935–1940 m. valstybinio knygyno Radviliškyje ir Šiauliuose vedėja. 1940–1945 m. (su pertrūkiais) ji dirbo tuomet vienintelės Šiaulių viešosios valstybinės bibliotekos vedėja.

1946 m. Vilniuje kartu su J. Noreika (slap. Generolas Vėtra) ir S. Gorodeckiu įkūrė pogrindinę Lietuvos tautinę tarybą (LTT), rengė Atsišaukimą į pasaulio tautas. 1946 m. kartu su kitais tos tarybos nariais suimta, nuteista ir iki 1955 m. kalinta Kargopolio (Archangelsko sr.), Vorkutos ir Mordovijos lageriuose. Nuo 1955 m. gyveno Šiauliuose. 1976 m. su kitais įkūrė Lietuvos Helsinkio grupę.

Kaip poetė 1932 m. debiutavo žurnale Darbas. H. Lukauskaitės slapyvardžiu išleido eilėraščių rinkinius Brangiausias pėdas (1933), Eilėraščių kraitis (1939), periodikoje spausdino prozos kūrinių. Parašė dokumentinį kūrinį Lagerio pasakos ir atsiminimus Šiaulių miesto lyrinė kronika (išsp. 1989, 1991). Nuo 1939 m. Lietuvos rašytojų draugijos narė. Su J. Kruminiu išvertė V. Korolenkos Debesuotą dieną (1939). Apdovanota Vyčio Kryžiaus 4 laipsnio ordinu (1999).

Šaltiniai:

1. STRIOGAITĖ, Dalia. Lukauskaitė-Poškienė Ona. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 13. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008, p. 675. ISBN 978-5-420-01641-1.
2. Lietuvių enciklopedija. T. 16. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1958, p. 507.
3. LUKAUSKAITĖ-POŠKIENĖ, Ona. Apie laisvę ir apie tulpės žiedą. Šiauliai: Lucilijus, 2006, 319 p. ISBN 9955-655-53-4.