Žirgulis Stasys

Dailininkas, skulptorius, profesorius, Lietuvos dailininkų sąjungos narys

Gimė 1944 metais birželio 10 dieną Radviliškyje.

1963 m. baigė V. Valsiūnienės vidurinę mokyklą Radviliškyje. 1974 m. baigė Valstybinį dailės institutą (dabar Vilniaus dailės akademija), Skulptūros fakultetą. Parodose dalyvauja nuo 1975 m., nuo 1978 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

1975–1983 m. dirbo Kauno „Dailės“ kombinato metalo ceche meno vadovu. 1983–1987 m. Kauno dailininkų sąjungos atsakingasis sekretorius. Nuo 1988 m. LSSR valstybinio dailės instituto Kauno pramoninės dailės fakulteto dėstytojas; nuo 1994 m. Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės instituto Dailės pagrindų katedros vyr. asistentas, nuo 2000 m. – lektorius.

Daug metų Stasys Žirgulis buvo Kauno ir Respublikinės meno tarybos, Lietuvos dailės fondo bei Lietuvos dailininkų sąjungos tarybos narys. Dvi kadencijas buvo renkamas Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus skulptūros sekcijos pirmininku, vieną kadenciją – Lietuvos kultūros ministerijos meno ekspertų komisijos nariu. Daug energijos ir laiko Stasys Žirgulis skiria meno, kultūros ir sporto Kauno mieste bei respublikoje puoselėjimui.

1999 m. už nuopelnus Lietuvai Stasys Žirgulis apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino I laipsnio medaliu, 2004 m. – Vytauto Didžiojo ordino Riterio kryžiumi.

Šaltiniai:

1. Žirgulis Stasys. Kauno dailininkai: pėdsakai laike. Kaunas: Kauno dailininkų paramos fondas, 2003, p. 540-542. ISBN 9955-9587-0-7.
2. Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai. Stasys Žirgulis: albumas. [Vilnius]: Artseria, [2004], 55 p. ISBN 9986-716-35-7.