Pakarskas Vytautas

Lakūnas sklandytojas, inžinierius

Gimė 1930 metais rugpjūčio 8 dieną Radviliškyje.

Mirė 1995 metais rugpjūčio 18 dieną.

1949 m. baigė Radviliškio Lizdeikos gimnaziją, 1954 m. Kauno politechnikos institutą. Nuo 1954 m. Vilniaus Žalgirio staklių gamyklos Mechaninio cecho viršininkas, vėliau – vyr. inžinierius-konstruktorius. Nuo 1960 m. Šlifavimo staklių gamyklos laboratorijų sektoriaus vadovas bei projektų vyriausiasis konstruktorius. 1964 m. pradėjo dirbti Respublikiniame techninės informacijos institute Mašinų skyriaus viršininku. 1964–1970 m. Lietuvos aviacijos sporto federacijos atsakingasis sekretorius.1963 m. tapo sklandymo sporto meistru.

1968 m. Vytauto Pakarsko iniciatyva pradėtas leisti informacinis biuletenis Sparnai. 1991 m., jau atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, šis biuletenis pradėtas leisti senu žurnalo pavadinimu – Lietuvos sparnai.

Prienų eksperimentinės sportinės aviacijos gamyklos (įkurta 1969 m.) vienas kūrėjų; 1970–1982 m. – direktorius. Už didžius nuopelnus Vytautui Pakarskui 1979 metais suteiktas nusipelniusio inžinieriaus vardas.

1983 m. Kaune kartu su bendraminčiais įkūrė visuomeninį Sportinės aviacijos muziejų , kuris 1995 metų pradžioje pavadintas Lietuvos aviacijos muziejumi. Nuo 1983 m. Respublikinės mokslinės technikos bibliotekos direktoriaus pavaduotojas.

Vytautas Pakarskas buvo Eksperimentinės technikos paminklų restauravimo įmonės pirmasis vadovas. Jį domino ir leidybinė veikla. Buvo biuletenio Aviamodelizmas (vėliau pavadintas Lietuvos oreiviu) steigėjas bei vadovas.

1992–1994 m. – Valstybinės aviacijos gamyklos direktorių valdybos pirmininkas. Nuo 1994 m. – Šiaulių aerouosto technikos departamento vadovas.

Vytautas Pakarskas už nuopelnus Lietuvos aviacijai apdovanotas S. Dariaus ir S. Girėno medaliu.

Šaltiniai:

1. ADOMAITYTĖ-CEMNOLONSKIENĖ, Elena. Radviliškietis, gyvenimą pašventęs Lietuvos aviacijai. Radviliškio kraštas, 2009, nr. 1, p. 22-28. ISNN 1822-0517.