Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai P Petkevičius Mykolas

1831 m. sukilimo dalyvis

Gimė 1797 metais Obeliuose, Rokiškio rajone.

Mirė 1834 metais rugsėjo 22 dieną Paryžiuje, Prancūzijoje.

Mokėsi Ukmergės apskrities mokykloje, baigė Vilniaus universitetą.

M. Petkevičiaus vadovaujamas sukilėlių būrys 1831 m. balandžio 5 d. užėmė Ukmergę. Balandžio 17–24 d. jis buvo K. Zaluskio dalinyje, nesėkmingai puolusiame Vilnių. Gegužės 4 d. pasižymėjo kautynėse ties Prastavoniais (Radviliškio r.). Su M. Končos vadovaujamu sukilėlių ukmergiečių daliniu grįžęs į Ukmergę, M. Petkevičius buvo išrinktas Ukmergės apskrities sukilėlių valdžios generaliniu sekretoriumi. Atvykus į Lietuvą generolo A. Gelgaudo kariuomenei, M. Petkevičius paskirtas pėstininkų 7 pulko karininku, dalyvavo Panerių, Šiaulių ir kitose kautynėse. 1831 m. liepos 15 d. su savo ir generolo P. Rolando daliniais perėjo į Prūsiją. 1832 m. Briuselyje prancūzų kalba išleido 1831 m. Lietuvos sukilimo istoriją su trumpa Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos apžvalga.

Šaltiniai:

1. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 2. Vilnius: Mintis, 1968, p. 826.

 Parengė Rima Giedrienė, vyresnioji bibliotekininkė, 2011