Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai P Petkevičius Romualdas

Geležinkelininkas

Gimė 1894 metais Kaune.

Mirė 1980 metais sausio 9 dieną Šeduvoje, Radviliškio rajone.

Gimė darbininkų šeimoje. Jau 12 metų būdamas pradėjo dirbti Kaune, Tilmanso metalo fabrike, iš pradžių mokiniu-šaltkalviu, vėliau tekintoju. Pirmojo pasaulinio karo metu buvo mobilizuotas į carinę kariuomenę. Pateko į nelaisvę. Vėliau, vokiečių išvežtas darbams į Vokietiją, dirbo garvežio mašinisto padėjėju. 1922 m. sugrįžo į Lietuvą ir iki 1930 m. gyveno ir dirbo Kaune. Nuo 1930 m. gyveno Radviliškyje ir dirbo garvežio mašinistu.

1944 m. liepos mėn. vokiečiai ruošėsi palikti Radviliškį. Jie nutarė susprogdinti Radviliškio geležinkelio mazgą. Tada Romualdas Petkevičius atliko žygdarbį. Jis vienas, rizikuodamas savo gyvybe ir sveikata, išminavo Radviliškio geležinkelio įmonių teritoriją ir išgelbėjo miestą nuo sunaikinimo ir sugriovimo.

Tarybinei armijai išvadavus Radviliškį, R. Petkevičius buvo paskirtas Lokomotyvų depo viršininku, bet dėl pablogėjusios sveikatos, kuriai labai pakenkė apsinuodijimas išminuojant sprogmenis, perėjo į kitą darbą. Nuo 1944 m. rudens jis pradėjo dirbti Šeduvos geležinkelio vandentiekio vyriausiuoju mašinistu. Čia dirbo iki pensijos (1960).

Apdovanojimai: Garbės ženklo ordinas, medalis Už pergalę prieš Vokietiją Didžiajame Tėvynės kare 1941–1945 m., medalis 30 metų Pergalės Didžiajame Tėvynės kare 1941–1945 m., ženklas Tarybų Lietuvai 25 metai, ženklas TSRS–50, Darbo veterano medalis.

Šaltiniai:

1. Romualdas Petkevičius. [Parengė Radviliškio centrinės bibliotekos Bibliografijos skyrius]. Rankraštis. Radviliškis, 1985.

 Parengė Rima Giedrienė, vyresnioji bibliotekininkė, 2011