Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai P Pliaterytė Emilija

1831 m. sukilimo dalyvė

Gimė 1806 metais lapkričio 13 dieną Vilniuje.

Mirė 1831 metais gruodžio 23 dieną, palaidota Kapčiamiesčio kapinėse, Lazdijų rajone.

Buvo vienturtė duktė grafų Pliaterių – Pranciškaus Ksavero Broel-Pliaterio ir Anos fon Mohl. 1815 m. rudenį apsigyveno su motina Lyksnoje (Latvija, Daugpilio r.) giminaičių Mykolo Pliaterio-Zybergo ir Izabelės Zyberg-Pliaterienės dvare.

1830 m. mirus motinai apsigyveno pensionate Vilniuje, vėliau Antazavėje. Antazavėje parašė pareiškimą apie savanorišką įstojimą į sukilėlių gretas. 1831 m. kovo 29 d. kartu su pusbroliu Cezariu Pliateriu Dusetų bažnyčioje paskelbė sukilimo pradžią ir su savo vadovaujamu būriu stojo į kovą. 1831 m. balandžio 4 d. su pusbroliu Cezariu Pliateriu ir Juozapo Horodeckio sukilėliais buvo užėmę Zarasus. 1831 m. gegužės 4 d. dalyvavo Prastavonių (Radviliškio r.) kautynėse. 1831 m. gegužės 20 d. išvyko į Ukmergę, kur buvo priimta į Konstantinovo Parčevskio Vilniaus apskrities sukilėlių būrį, dalyvavo kautynėse ties Maišiagala, vėliau kovojo iš Lenkijos Karalystės atvykusio generolo D. A. Chlopovskio dalinyje, buvo paskirta vadovauti 25-ojo pėstininkų (1-ojo lietuvių) pulko kuopai, jai buvo suteiktas kapitono laipsnis. 1831 m. birželio 28 d. dalyvavo Kauno gynime. 1831 m. liepos 8 d. pasižymėjo kautynėse ties Šiaulėnais (Radviliškio r.). 1831 m. liepos 9 d. po sukilimo karo tarybos posėdžio Kuršėnuose, kur buvo nutarta sukilėlių kariuomenei trauktis link Prūsijos, E. Pliaterytė atsisakė baigti kovą ir su keliais sukilėliais stengėsi pasiekti Lenkiją, kur dar vyko sukilimas. 1831 m. gruodžio 23 d. mirė, kurį laiką sirgusi po sekinančios kelionės, Ablamovičiams priklausiusiame Justinavo dvare prie Kapčiamiesčio (Lazdijų r.). 1831 m. gruodžio 24 d. slapta palaidota senosiose Kapčiamiesčio kapinėse.

Vienas pirmųjų Emilijos Pliaterytės atminimą įamžino Adomas Mickevičius eilėraštyje „Pulkininko mirtis“. Vėliau pastatyti jos paminklai daugelyje Lenkijos miestų. 1931 m. ir 1936 m. jos portretas buvo išspausdintas ant 20 zlotų banknoto, o 1940 m. – ant 50 zlotų nominalo banknotų. 1943–1945 m. jos vardu buvo pavadinti Lenkijos liaudies armijos pagalbinis moterų batalionas (lenk. Platerówki).

Išleidus E. Pliaterytės biografiją JAV anglų kalba, knygos globėju buvo JAV prezidentas Zachary Taylor.

Šaltiniai:

1. Emilija Pliaterytė (EMILIA PLATER): bibliografijos rodyklė. Vilnius: Emilijos Pliaterytės atminimo draugija, 2007, 107 [1] p. ISBN 978-9986-9311-5-7.
2. Emilija Pliaterytė. Iš: Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus], 2010 [žiūrėta 2010-10-20]. Prieiga per internetą: http://lt.wikipedia.org/wiki/Emilija_Pliateryt%C4%97

 Parengė Rima Giedrienė, vyr. bibliotekininkė, 2010