Pedagogas, dailininkas

Gimė 1908 metais birželio 7 dieną Žibartų kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 1995 metais spalio 6 dieną, palaidotas Šeduvos (Radviliškio r.) kapinėse.

Baigęs mokyklą Rozalime, 1925–1927 m. mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje, 1927–1929 m. – Kauno meno mokykloje pas A. Žmuidzinavičių. 1930–1968 m. su pertraukomis dirbo mokytoju Utenoje, Kazačinske, Vilniuje ir kitur, vadovavo vaikų piešimo, skulptūros būreliams, ansambliams. 1968–1972 m. dirbo Kultūros ministerijoje fotografu.

B. Plungė parodose dalyvauja nuo 1926 m. Sukūrė per 500 tapybos darbų, apie 200 akvarelės lakštų, arti 300 piešinių. 1933 m. Utenoje įsteigė pirmąjį styginį ansamblį, 1934 m. sukūrė paminklą J. Basanavičiui.

Dailininkas buvo ištremtas. Į Lietuvą su šeima grįžo 1963 m. B. Plungės tapyba – tai autentiška teptuko daina apie gimtosios Šeduvos gamtą. Ekspoziciją, kurioje per 50 darbų, padovanojo Šeduvos miestui. Apdovanotas garbės ir padėkos raštais. Liaudies meno draugijos narys, meno saviveiklos žymūnas.

Šaltiniai:

1. MARCINKAS, Feliksas. Boleslovas Plungė. Vilnius: LTSR liaud. meno d-jos resp. v-ba, 1988, 35 p.
2. PAKŠTAS, Vytautas. Dvidešimtojo amžiaus Šeduva. Vilnius: Margi raštai, 1997, p.148.

Parengė Rima Giedrienė, vyr. bibliotekininkė, 2009