Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai P Pranckietis (Pronckietis) Kazimieras

Kunigas, knygnešys

Gimė 1869 metais gruodžio 31 dieną Šniukonių kaime, Šeduvos apylinkėje, Panevėžio apskrityje.

Mirė 1955 metais spalio 31 dieną Kėdainiuose.

Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, 1886–1890 m. – Kauno kunigų seminarijoje, 1890–1894 m. – Peterburgo dvasinėje akademijoje. Baigęs studijas, gavo teologijos magistro laipsnį. Į kunigus įšventintas 1894 m. ir paskirtas Kauno katedros vikaru. Nuo 1895 m. – Kauno mergaičių ir berniukų gimnazijos kapelionas.

Mokydamasis Šiauliuose, gaudavo lietuviškos spaudos, ją platindavo. Seminarijoje 1888–1890 m. priklausė slaptai Lietuvos mylėtojų draugijai. Išvertė į lietuvių kalbą N. P. Wisemano knygą „Szwiesa Diewo“. Šelpdavo lietuvišką spaudą ir dėl jos nukentėjusiuosius. Bendradarbiavo lietuviškuose laikraščiuose („Viltyje“ ir kituose). Nuo 1918 m. – Lapių kuratas, Kauno dekanas. 1919 m. paskirtas Kėdainių klebonu.

Šaltiniai:

1. Radviliškio krašto knygnešiai ir jų pagalbininkai: bibliografinis žinynas. Parengė Gražina Dunauskienė. Radviliškis: Litera, 2009, 90-91. ISBN 978-609-8034-00-4.

 Parengė Rima Giedrienė, vyresnioji bibliotekininkė, 2013