Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai G Griškevičius Aleksandras

Mokslininkas, filosofas, išradėjas, aviacijos Lietuvoje pradininkas

Gimė 1809 metais sausio 18 dieną Auksučių kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 1863 metais vasario 11 dieną Viekšniuose, Mažeikių rajone.

Kilęs iš neturtingų bajorų. 1818–1824 m. mokėsi Kėdainiuose. 1830 m. dirbo raštininku Vilniaus gubernijos valdyboje, 1834 m. – Šiaulių apskrities teisme, 1836–1845 m. sekretoriavo Šiaulių miesto rotušėje, nuo 1845 m. – vertėjas Kauno gubernijos civilinio teismo rūmuose. Mokėjo lietuvių, rusų, lenkų kalbas.

1843–1850 m. suprojektavo keletą orlaivių. Knygoje Žemaičio garlėkys (Paralot Žmudzina 1851) išsamiai aprašė valdomąjį aerostatą (dirižablį),  mechaniškai valdomų sparnų pritaisymą žmogui, orlaivį su balionu ar be jo, taip pat kėlė garu varomo propelerio ir horizontalių sparnų idėją. 1855 m. konstravo, statė orlaivius ir juos bandė leisdamasis nuo namų ir kitų statinių stogų. Jo projektais naudojosi įvairių pasaulio šalių išradėjai kurdami tobulesnius skraidymo aparatus. Už filosofinį kūrinį Gamtos tikrovė, arba matematinės išvados apie dievybę, sielą ir tikėjimo paslaptis trumpais populiariais pašnekesiais (Rzeczywistošč w przyrodzie czyli wywód matematyczny bóstwa, duszy i tajemnic wiary w krótkich zarysach populiarnej gawędy 1860, rankraštis Lietuvos nac. M. Mažvydo bibliotekoje), kuriame reiškė dualistinę pasaulio sampratą, buvo teismo persekiojamas.

Apie 1860–1863 m. gyveno Viekšniuose. Name, kur jis gyveno, 1981 m. atidarytas memorialinis muziejus. 2011 m. gegužės 21 d. paminėtas muziejaus veiklos 30-metis.

Šaltiniai:

1. Griškevičius Aleksandras. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 7. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, p. 185. ISBN 5-420-01561-7.
2. Aleksandras Griškevičius – Mažeikių krašto enciklopedija [interaktyvus], [žiūrėta 2017-06-20]. Prieiga per internetą:  http://www.mke.lt/Aleksandras_Gri%C5%A1kevi%C4%8Dius

Parengė Rima Giedrienė, bibliotekininkė, 2017