Medžio drožėjas

Gimė 1954 metais sausio 4 dieną Radviliškyje.

Mokslų pradžia – tuometinėje Radviliškio 2-ojoje vidurinėje (dabar Vinco Kudirkos pagrindinė) mokykloje. Vėliau, baigęs Šiaulių 13-ąją technikos mokyklą, dirbo Televizorių gamykloje.

Tarnaudamas armijoje, laisvomis valandėlėmis pabandė drožinėti nedidelius, primityvius darbelius. Priimtas dirbti elektriku Radviliškio žemės ūkio mašinų gamyklos Remonto ceche, jis laisvalaikiu, be to, kad dalyvavo chore, estradiniame ansamblyje, koncertinėse išvykose, su malonumu drožinėjo bareljefus. Jau apie 1987-uosius sukūrė ciklą bareljefų, skirtų Lietuvos didiesiems kunigaikščiams Mindaugui, Vyteniui, Gediminui, Algirdui, Kęstučiui ir Vytautui Didžiajam. Vėliau sukurti bareljefai: „Vytautas Didysis prie Juodosios jūros“, „Trakų štai garbinga pilis“. 1989 m. sukurti Trys kryžiai papuošė Radviliškio miesto centrą.

Būdamas Lietuvos kariuomenės savanoris, Edmundas Gaubas prie dabartinės Radviliškio darbo biržos pastato (čia veikė savanorių komendantūra), minint 600 metų, kai Vytautas Didysis tapo Lietuvos valdovu, ir švenčiant miesto šventę, 1992 m. sukuria įspūdingą, didingą stogastulpį „Vytautas Didysis“. 1999 m. jo kūriniai iškilo Radviliškio parke („Nykštukų namelis“, „Nykštukas“, išdrožti su sūnumi Martynu). Tais pačiais metais prie Radviliškio gaisrinės iškilo Šventojo Florijono, ugniagesių globėjo, skulptūra.

Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio garbei miesto ir rajono šventės metu Radviliškyje iškilmingai atidengta šio drožėjo sukurta skulptūrinė kompozicija „Lietuvos tūkstantmetis“ (2009). 2009 m. Radviliškis ir visa Lietuva minėjo prieš 90 m. mūšiuose su bermontininkais Lietuvos kariuomenės pasiektos pergalės jubiliejų. Šiam istoriniam įvykiui atminti Edmundas Gaubas dar 1999 m. sukūrė įspūdingą bareljefą „Lietuvos kariuomenė puola bermontininkus prie Radviliškio“.

Paskutinio laikotarpio kūriniai: „Šventas Jurgis“, „Nugalėtas erelis“, „Šventas Jonas Nepomukas“, „Pergalės deivė Nikė“, „Galiūnas“, „Radviliškio simboliai“.

Paskutinis Edmundo Gaubo kūrinys „Žalgiris. Sugrįžo lietuviai“ (2010) buvo eksponuotas Lietuvos istorijai reikšmingoje vietoje – Trakų salos pilies kunigaikščių rūmų Vytauto Didžiojo menėje.

Nuo 2005 m. būdamas Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys, Edmundas Gaubas dalyvauja parodose.

Šaltiniai:

1. TAMULIONIS, Evaldas. Medyje įamžinantis tautos istoriją. Radviliškio kraštas, 2010, nr. 1, p. 33-40. ISNN 1822-0517.