Pedagogas, poetas, buvęs Grinkiškio progimnazijos direktorius

Gimė 1907 metais rugsėjo 24 dieną Šapnagiuose, Šiaulių rajone.

Mirė 1984 metais gegužės 8 dieną Kaune.

Mokėsi Šapnagių, Ginkūnų pradžios mokyklose. Šiaip taip išsiprašė tėvų leisti į Šiaulius, į mokytojų seminariją. 1928 m. baigęs mokytojų seminariją, mokytojavo Šiaulių krašte. Vienerius metus dirbo Junkilų (Kelmės raj.), devynerius – Pakapės (Šiaulių raj.), vėliau Skėmių (Radviliškio raj.) pradžios mokyklų vedėju arba mokytoju. Mokytojas organizuodavo vakarinius kursus mažaraščiams, žemės ūkio kursus jaunimui, rengė ekskursijas, pamokėles, įsteigė visuomeninę biblioteką, vadovavo mokyklų saviveiklininkams. Pokario metais buvo Grinkiškio (Radviliškio raj.) progimnazijos direktorius. Baigęs Žemės ūkio akademiją, dėstė A. Fredos sodininkystės-daržininkystės technikume, 1956–1960 m. vadovavo kolūkiui Kauno rajone, studijavo filosofiją aspirantūroje.

Rašinėti pradėjo apie 1926 m. 1930–1931 m. Šiauliuose leistame literatūros žurnale „Taškas“ buvo paskelbta daugiau kaip 10 jo eilėraščių. Dirbdamas Pakapėje, Šiauliuose išleido 48 p. eilėraščių rinkinį „Sutemų dainos“ (1930), kuriame yra 33 eilėraščiai.

Šaltiniai:

1. PRĖSKIENIS, Bronius. Šiaulių krašto literatūros panorama: monografija. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p. 140-141. ISBN 9955-579-12-9.

 Parengė Rima Giedrienė, vyresnioji bibliotekininkė, 2011