Veterinarijos specialistas, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys

Gimė 1918 metais balandžio 4 dieną Šilėnų kaime, Klaipėdos rajone.

Mirė 2009 metais gruodžio 5 dieną Baisogaloje, Radviliškio rajone.

Jaunystėje ketverius metus tarnavo pas gimines ir svetimus. 1940 m. pašauktas į Lietuvos kariuomenę, kurioje tarnavo trejus metus. 1943 m. kurį laiką dirbo Endriejavo kooperatyve. 1943 m. lapkričio mėn. Tauragės kontrolės ratelyje atliko praktiką. 1944 m. Kaune baigė kontrolasistentų kursus ir toms pareigoms buvo paskirtas į Darbėnus. 1945–1946 m. buvo įkalintas lageryje prie Belomoro kanalo.

Po kalinimo grįžęs Salantuose, Skuode dirbo zootechniku. 1953 m. toms pačioms pareigoms perkeltas į Klaipėdos srities Sąjunginės žemės ūkio parodos paruošimo sektorių. Likvidavus sritį dirbo Kretingos inkubacinės paukštininkystės inkubacijos vedėju. 1957 m. baigė Marijampolės (tada Kapsuko) veterinarijos technikumą ir buvo paskirtas Telšių veislyno stoties direktoriumi. 1960–1965 m. pirmininkavo Telšių rajono „Lenino keliu“ kolūkiui. 1966 m. atvyko į Baisogalą, kur iki pensijos  1979 m. dirbo Valstybinės veislininkystės stoties vyriausiuoju zootechniku. Po to 9,5 metų – valstybinio draudimo įstaigoje agentų brigadininku.

Nuo 1951 m. su mažomis pertraukomis, ypač aktyviai atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, bendradarbiavo rajoninėje ir respublikinėje spaudoje. Išleido publicistinių biografinio, kraštotyrinio pobūdžio knygų, poezijos rinkinį: „Kanauninkas Stanislovas Budvytis – Sibiro kalinys ir kankinys“ (1996), „Laiko verpetuose“ (1998), „Laikas ir gyvenimas“ (1999), „Tu mano žeme, Lietuva“ (1999), „Giminių knyga“ (2002), „Ant gyvenimo metų slenksčio“ (2003), „Kunigas Dievo ir žmonių tarnyboje“ (2003), „Prie Belomoro“ (2004), „Keliai, kurie nesibaigia“ (2006), „Praėję ne veltui dešimtmečiai“ (2008). 2009 m. išleista publicistikos knyga „Be praeities nėra ateities“.

Nuo 1999 m. Kaimo rašytojų sąjungos narys, nuo 2001 m. – kaimo kultūros šviesuolis, nuo 2005 m. – Baisogalos seniūnijos Garbės pilietis.

Šaltiniai:

1. LINKEVIČIUS, Jonas. Baisogalių biografijų sąvadas. Baisogala: monografija. Sudarytojas Jonas Linkevičius. Vilnius: Versmė, 2009, p. 790-798. ISBN 978-9955-589-12-9.
2. Biografijos: mes atėjome ir einame. Sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius. Jonava: Jonava, 2000, p. 38-39. ISBN 9955-417-32-3.
3. Radviliškio rajono VB elektroninis katalogas.