Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai G Girštautas Polikarpas (Juozapas Juzumas)

Gydytojas, medicinos profesorius

Gimė 1827 metais vasario 15 dieną Grinkiškyje, Radviliškio rajone.

Mirė 1877 metais lapkričio 12 dieną Varšuvoje.

Mokėsi Kėdainiuose, 1847 m. baigė Vilniaus I gimnaziją, 1852 m. – Peterburgo medicinos akademiją, kur gavo medicinos daktaro laipsnį.

1853–1856 m. tarnavo caro kariuomenėje asistentu, dalyvavo Krymo kare garsaus chirurgo Nikolajaus Piragovo vadovybėje. Nuo 1857 m. dėstė Varšuvos medicinos ir chirurgijos akademijoje, vėliau Varšuvos aukštojoje mokykloje ir universitete; profesorius (1859). Laikraščio Gazeta Lekarska redaktorius ir leidėjas.

Per 1863–1864 m. sukilimą buvo Varšuvos slaptosios karo gydytojų komisijos pirmininkas, vadovavo sukilėlių sveikatos priežiūrai ir sužeistųjų globai, sukūrė specialius partizaniniam karui pritaikytus chirurginius prietaisus.

Išleido Žemaičių vyskupijos žemėlapį (M. Valančiaus užsakymu, 1855) ir Mogiliavo arkivyskupijos žemėlapį (1855). Svarbiausi veikalai: Chirurgijos paskaitos ir refleksijos (Odczyty i spostrzeženia chirugiczne, 1869), Bendroji ir specialioji chirurgija (Chirurgia ogólna i szczególowa, 1860).

1880 m. Varšuvos medicinos draugija įsteigė jo vardo stipendiją prie Varšuvos universiteto.

Šaltiniai:

1. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 6. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, p. 707. ISBN 5-420-01545-5.
2. BARTKUS, Viktoras. Prie Šušvės vidupio. Radviliškis: UAB „Litera“, 2002, p. 101-102. ISBN 9955-410-21-3.

 Parengė Rima Giedrienė, vyresnioji bibliotekininkė, 2011