Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai G Graurokas (Gravrogkas) Antanas

Prozininkas, publicistas, visuomenės veikėjas

Gimė 1880 metais gegužės 18 dieną Šeduvoje, Radviliškio rajone.

Mirė 1958 metais balandžio 1 dieną Kaune.

1900 m. baigęs Šiaulių gimnaziją, studijavo Peterburgo technologijos institute, kurį baigė 1910 m. Negalėdamas įsidarbinti Lietuvoje, dirbo Rusijoje. 1920 m. grįžo į Lietuvą. 1922–1924 m. ir 1944–1950 m. dėstė Kauno universitete, nuo 1950 m. – Kauno politechnikos institute. 1932–1933 m. buvo Kauno burmistras.

Nuo 1900 m. bendradarbiavo spaudoje – leidiniuose Varpas, Skardas, Naujoji gadynė, Viltis, Trimitas, Lietuvos aidas, Kultūra. 1930–1931 m. redagavo žurnalą Trimitas. Paskelbė apysakas Baudžiamasis būrys, Miško broliai, Į Ameriką. Išleido inžinerijos knygų.

Šaltiniai:

1. PRĖSKIENIS, Bronius. Šiaulių krašto literatūros panorama: monografija. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p. 151-152. ISBN 9955-579-12-9.
2. Žurnalistikos enciklopedija. Vilnius: Pradai. 1997, p. 154. ISBN 9986-776-62-7.