Kunigas, Telšių kunigų seminarijos prokuratorius

Gimė 1902 metais liepos 5 dieną Dvarninkų kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 1983 metais vasario 26 dieną.

1927 m. baigė Lietuvos universiteto teologijos fakultetą licenciato laipsniu. Ėjo Šilalės parapijos administratoriaus, Telšių kunigų seminarijos prokuratoriaus, Kulių ir Žygaičių klebono pareigas. 1940 m. pasitraukė į užsienį. 1941 m. São Paulo mieste, Brazilijoje, suorganizavo naują parapiją. 1943 m. persikėlė į Montevideo, Urugvajuje, kur dirbo pastoracijos darbą tarp vietinių ir vadovavo Urugvajaus lietuvių bendruomenei.

Šaltiniai:

1. Lietuvių enciklopedija. T. 7. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1956, p. 493-494.

 Parengė Rima Giedrienė, vyresnioji bibliotekininkė, 2011