Prekybininkė, visuomenės veikėja

Gimė 1902 metais kovo 9 dieną Džiugoniuose, Šeduvos valsčiuje, Panevėžio apskrityje.

Mirė 1995 metais vasario 26 dieną Čikagoje, JAV.

1922 m. kartu su vyru atvyko į JAV, apsigyveno Čikagoje. Apie 30 metų dirbo nuosavoje maisto produktų parduotuvėje. Aktyviai dalyvavo lietuvių veikloje. Rengė lietuviškas programas, skaitydavo savo kūrybos eilėraščius. Veikė katalikiškose organizacijose, aukojo vienuolynams, parapijoms, vadovavo organizacijoms. Laikraščio Draugas ir kt. lietuviškos spaudos rėmėja. Keliolikai šeimų padėjo atvykti ir įsikurti JAV. Buvo Lietuvos dukterų draugijos narė.

Šaltiniai:

1. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 1. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, p. 361-362. ISBN 5-420-01416-5.