Lietuvos kariuomenės karininkas

Gimė 1896 metais sausio 7 dieną Paežerių kaime, Šeduvos valsčiuje, Panevėžio apskrityje.

Mirė 1926 metais lapkričio 2 dieną, palaidotas Marijampolės kapinėse.

Mokėsi Šiaulių, vėliau Telšių gimnazijose. Prasidėjus I pasauliniam karui atsidūrė Rusijoje. 1915 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. Kaip eilinis kareivis dalyvavo kautynėse su vokiečiais. 1918 m. grįžo į Lietuvą ir savanoriu įstojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. 1919 m. balandžio 4–6 d. prie Žaslių dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais. 1919 m. liepos 31 d. pasiųstas į Karo mokyklą, 1919 m. gruodžio 16 d. ją baigus (II laida) suteiktas leitenanto laipsnis ir paskirtas į 9 pėstininkų pulką, 1920 m. sausio 22 d. – 1 kuopos jaunesniuoju karininku, laikinai ėjo 2, 5 ir ryšių kuopų vado pareigas, buvo žinių karininkas. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su bermontininkais, 1920 m. vasario 6 d. – gruodžio 1 d. – su lenkais Vilniaus apylinkėse. Nuo 1922 m. vadovavo kuopai. 1923 m. gruodžio 2 d. pakeltas į vyr. leitenantus. 1924 m. patvirtintas 9 pėstininkų pulko teismo nariu. 1926 m. liepos 15 d. baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Bendrąjį skyrių (VI laida). Apdovanotas 1 laipsnio Vyties kryžiumi (1920).

Šaltiniai:

1. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953. T. 4. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2004, p. 83-84. ISBN 9955-415-38-X.