Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai L Laumenskienė (Stanek, Morauskienė) Elena

Pedagogė, pianistė, kompozitorė

Gimė 1880 metais liepos 4 dieną Radviliškyje.

Mirė 1960 metais kovo 24 dieną Vilniuje.

Muzikos mokslo pradžią gavo šeimoj. 1892–1900 m. skambinti fortepijonu mokėsi Vilniuje pas profesorę F. Pšybilskaitę. 1907 m. baigė Maskvos konservatoriją (studijavo pas A. Hubertą, A. Skriabiną, K. Igumnovą). Kompozicijos mokėsi pas profesorių A. Iljinskį.

1908–1915 m. Vilniuje dėstė privačioje Z. Jakubovskio muzikos mokykloje (fortepijono klasėje), vėliau Rusų muzikos draugijos Vilniaus skyriaus muzikos mokykloje (fortepijono klasėje). 1915–1921 m. gyveno Maskvoje, dirbo Filharmonijos draugijos muzikos mokykloje. 1921 m. pakviesta fortepijono dėstyti Kauno muzikos mokykloje, nuo 1933 m. – konservatorijoje. 1921–1930 m. vadovavo privačiai fortepijono studijai, 1930–1940 m. – savo įsteigtai Liaudies konservatorijai. 1940 m. dėstė Vilniaus vidurinėje muzikos mokykloje, 1945–1949 m. – Vilniaus konservatorijoje, 1949–1960 m. – Lietuvos konservatorijoje; profesorė (1946). Rengė daug koncertų Vilniuje, Maskvoje ir Kaune. 1921 metų rudenį Kaune surengė pirmąjį fortepijono koncertų ciklą. Kurti pradėjo nuo 1915 m. Sukūrė apie 300 kūrinių: dainų, romansų, pjesių fortepijonui. Mokiniai: J. Antanavičius, K. Brundzaitė, V. Laurušas, B. Kutavičius.

Šaltiniai:

1. MEDIŠAUSKIENĖ, Danguolė. Laumenskienė Elena, Stanek, Morauskienė. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 11. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, p. 618-619. ISBN 978-5-420-01613-8.
2. ŽILEVIČIUS, J. Laumenskienė-Morauskienė-Stanek’aitė Elena. Lietuvių enciklopedija. T. 14. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1958, p. 278.