Poetė, pedagogė

Gimė 1958 metais gruodžio 20 dieną Vališkių kaime, Radviliškio rajone.

Mokėsi Šilėnų (Šiaulių raj.) 8-metėje mokykloje, 1977 m. baigė Tyrulių (Radviliškio raj.) vidurinę mokyklą, o 1982 m. – ŠPI defektologijos specialybę. Dirba Šiaulių logopediniuose vaikų globos namuose. Vadovauja Šiaulių literatų klubui „Verdenė“, yra Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos narė, Lietuvos mokytojų literatų „Spindulio“ draugijos valdybos narė.

Vidurinėje mokykloje laimėjo pirmąsias vietas rajono mokinių literatūriniuose konkursuose, dalyvavo respublikiniame moksleivių sąskrydyje. Debiutavo studijų metais. Tuomet poeziją publikavo instituto, Šiaulių miesto, Radviliškio rajono spaudoje. Eilėraščius spausdina almanachuose „Varpai“, „Takai prie šaltinio“, „Jungtys“, „Prie tėvonijos šaltinio“, „Per žvirgždą“ (yra pastarojo sudarytoja, dalyvavo sudarant dar šešis rinkinius), respublikinėje, išeivijos, Šiaulių krašto spaudoje. Išleisti eilėraščių rinkiniai: „Tikiu ir klausiu“ (1994), „Be atsako“ (1998). Eilėraščių rinkinys „Be atsako“ (1998) Šiaurės Lietuvos regione pripažintas geriausia metų knyga. Iš dviejų minėtų rinkinių išsiskiria „Saulės deltos“ išleista eilėraščių knygelė „Raidės pokštininkės“ (2000). Ji skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams ir pirmokams.

Šaltiniai:

1. PRĖSKIENIS, Bronius. Šiaulių krašto literatūros panorama: monografija. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p. 278-279. ISBN 9955-579-12-9.