Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai L Lizaitis Mečislovas

Ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras

Gimė 1925 metais sausio 6 dieną (oficiali gimimo data 1927 04 03) Auksučių kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 2010 metais gegužės 25 dieną Vilniuje.

Baigęs Šašių keturių skyrių ir Grinkiškio šešių skyrių pradines mokyklas, lankė Grinkiškio žiemos žemės ūkio mokyklą. 1941–1943 m. mokėsi Krakių gimnazijoje, o 1943–1946 m. – Šeduvos gimnazijoje. Baigęs pastarąją, Vilniaus universitete studijavo ekonomiką, lygiagrečiai (nelegaliai) – chorinį dirigavimą Lietuvos konservatorijoje. 1949 m. kovo 25 d. su tėvu ir jauniausiąja seserimi buvo ištremtas į Irkutsko srities Bajandajaus rajoną (Buriatijos autonominė respublika). Atsiradus galimybei, mokslą tęsė Irkutsko Finansų ir ekonomikos institute, kurį baigė 1952 m.

1953–1956 m. – Irkutsko siuvimo ir avalynės gamybos susivienijimo planavimo skyriaus vyr. ekonomistas, 1956–1960 m. – Irkutsko sr. Vietinės pramonės tarybos planavimo ekonomikos skyriaus viršininkas, 1960–1967 m. – Irkutsko srities buitinio gyventojų aptarnavimo valdybos planavimo ir finansų skyriaus viršininkas, 1967–1968 m. – Lietuvos SRS buitinio gyventojų aptarnavimo ministerijos (BGAM) normatyvų tyrimų skyriaus vyr. konstruktorius, 1968–1970 m. – ministerijos skyriaus viršininkas, 1970–1979 m. – BGAM Projektavimo instituto vyriausiasis ekonomistas, 1979–1990 m. – Projektavimo instituto perspektyvinio planavimo ir ekonomikos tyrimų skyriaus vedėjas, 1990–1991 m. – Respublikinio buitinių paslaugų mokslinio techninio centro ekonominių tyrimų skyriaus vedėjas. Nuo 1982 m. – BGAM Tobulinimo instituto prekybos ir aptarnavimo katedros vyr. dėstytojas, nuo 1985 m. – tos pačios katedros docentas.

Tiesioginiame darbe sukauptą patirtį apibendrino disertacijoje „Kai kurios Lietuvos SRS buitinio gyventojų aptarnavimo planavimo vystymo tobulinimo problemos“, kurią apgynė 1974 m., įgydamas ekonomikos mokslų kandidato (dabar socialinių mokslų daktaro) laipsnį. Straipsnius spausdino „Buities“ ir „Liaudies ūkio“ žurnaluose ir laikraščiuose. Išleido brošiūrą „Buities tarnyba: laimėjimai ir perspektyvos“, mokymo priemonę „Buitinių paslaugų struktūra“ (1986).

Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, buvo išrinktas respublikinės tarybos ekonominių problemų koordinavimo komisijos pirmininko pavaduotoju, „Žinijos“ ekonominių problemų biuro nariu, techninės administracinės tarybos ekonomikos sekcijos pirmininku, „Buities“ žurnalo redkolegijos nariu. Apdovanotas Rusijos Federacijos ir Lietuvos buitinio aptarnavimo žymūno ženklais, Sąjunginės žemės ūkio parodos sidabro medaliu. Jam suteiktas Lietuvos buitinio aptarnavimo nusipelniusio darbuotojo garbės vardas (1982).

Šaltiniai:

  1. LINKEVIČIUS, Jonas. Ekonomisto darbai. Grinkiškio kraštas: monografija. Sudarytojas Aleksandras Šidlauskas. Radviliškis: Viešoji biblioteka, 2011, p. 785-786. ISBN 978-609-8034-09-7.