Chemikas, profesorius, habilituotas fizinių mokslų daktaras

Gimė 1929 metais spalio 18 dieną Žironų kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 1995 metais vasario 11 dieną Kaune.

1959 m. baigė Sąjunginį neakivaizdinį politechnikos institutą Maskvoje. 1952–1972 m. dirbo Energetikos ir elektrotechnikos institute, 1973–1994 m. – Fizikinių-techninių energetikos problemų institute, profesorius (1973 m.).

Mokslinių tyrimų kryptys – polimerų difuzinis stabilizavimas, polimerinių kompozicinių medžiagų irimas, jų modifikavimas ilgalaikiškumui didinti. Sukūrė polimerų difuzinio stabilizavimo technologiją ir įrangą. 65 autorinių darbų autorius. Parašė knygą Polimerų difuzinis stabilizavimas (su E. Tornau, 1974 m., rusų kalba).

Šaltiniai:

1. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 13. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008, p. 758. ISBN 5-420-01644-1.
2. Kas yra kas Lietuvoje 95/96. Kaunas: Neolitas, 1995, p. 339.
3. BALTRUŠIS, Romualdas. Polimerų chemijos žymūnai [interaktyvus]. Iš: Ausis, MG 2001/2 [žiūrėta 2009-06-08]. Prieiga per internetą: http://ausis.gf.vu.lt/mg/nr/2001/02/2pol.html
4. Adomas Mačiulis. Iš: Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus], 2008 [žiūrėta 2009-06-08]. Prieiga per internetą: http://lt.wikipedia.org/wiki/Adomas_Mačiulis