Dailininkas marinistas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys

Gimė 1937 metais gegužės 27 dieną Radviliškyje.

1957–1963 m. tapybos studijos Lietuvos valstybiniame dailės institute. 1963–1969 m. – Klaipėdos kombinato Dailė dailininkas, 1969–1979 m. – Klaipėdos vaikų dailės mokyklos direktorius, nuo 1979 m. – mokytojas.

Daugelio nacionalinių ir tarptautinių parodų Latvijoje (Liepoja, 1984), Rusijoje (Maskva, 1985), Suomijoje (1987), Vokietijoje (1993) dalyvis. Žymiausi kūriniai: Kuršiai (medis), Jomarkas (spalvotas gipsas); tapybos darbai: Simonaitytė ir jos literatūriniai veikėjai, Lemtinga banga, Saulė virš Baltijos (LR Vyriausybės rūmuose), Donelaitis tarp būrų, Legenda, Vilniaus bokšto atšvaitai, Lietuvių manevras prie Salio 1609 m. (istorinis paveikslas, skirtas Lietuvos karinio jūrų laivyno 80-mečiui). Daugelį darbų įsigijo D. Britanijos, Australijos, Austrijos, Graikijos, Izraelio, JAV, Vokietijos, Suomijos, Kanados, Norvegijos, Kolumbijos kolekcionieriai. Išleistas pašto vokas su darbu Kuršiai, atvirukas Baltijos bangos (Vokietija, išspausdintas ir žurnale MUT), 1995 m. kalendorius su darbų reprodukcijomis. Yra įtrauktas į leidinį Dictionary of International Biography (Tarptautinis biografijų žodynas, T. XXIII, 1993).

Lietuvos dailininkų sąjungos narys (1970). LSSR nusipelnęs meno veikėjas (1987). Apdovanotas šalies meno veikėjo medaliu, garbės raštu už nuopelnus Lietuvos kultūrai, Klaipėdos meras jam įteikė aukso žiedą su briliantu, suteikė miesto kultūros magistro vardą.

Šaltiniai:

1. Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai 2006. Kaunas: Neolitas, 2006, p. 750-751. ISBN 9986-709-53-9.
2. Tolimi, bet neišdildomi metai gimtinėje. Radviliškio kraštas, 2009, nr. 1, p. 33-39. ISSN 1822-0517.
3. Virtuali Klaipėdos krašto dailės galerija [interaktyvus], [žiūrėta 2011-03-01]. Prieiga per internetą: http://www.biblioteka.lt/galerija/lt/daile/tapyba/221-edvardas-malinauskas