Rašytojas, dramaturgas

Gimė 1900 metais gruodžio 26 dieną Radviliškyje.

Mirė 1953 metais liepos 31 dieną Vilniuje.

1914 m. baigė Radviliškio geležinkelininkų mokyklos keturias klases. 1914–1919 m. dirbo geležinkelyje. 1919 m. stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, netrukus iš jos dezertyravęs, pabėgo į Lenkiją. Grįžęs į Lietuvą buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos; dėl jauno amžiaus bausmė sumažinta – kalėjo 10 metų. Dirbo kalėjimo bibliotekoje, daug skaitė, pradžioje poeziją, vėliau prozą.

Pirmuosius eilėraščius 1925 m. išspausdino Kultūroje. 1931 m. išėjęs iš kalėjimo vertėsi žurnalistika. Per SSRS – Vokietijos karą 1942–1945 m. tarnavo Šešioliktojoje lietuviškoje šaulių divizijoje. Nuo 1945 m. gyveno Vilniuje, dirbo laikraščių redakcijose.

Romane Sukaustyti latrai (2 d. 1931–1932) vyrauja kalinių buities tematika. Parašė istorinės tematikos romanus Mes ateinam (3 t. 1936), Kražių skerdynės (2 t. 1938 ²1990), Baudžiauninkai (d. 1 1940), romanus Jis turi mirti (1937), Nemunas patvino (1939 ²1949). Geriausiame romane Benjaminas Kordušas (1937 ³1960) atsispindi epochų lūžis ir 2 skirtingų socialinių sluoksnių – dvarininkijos ir valstiečių – susidūrimas, romane iškeliamas daugiau psichologinis negu socialinis šių luomų skirtumas. Parašė apysakų ir apsakymų (rinkiniai Sidabriniai varpai 1938, Gyvenimas dega 1946, Kario pasakojimai 1952), apybraižų (rinkinys Atkeršysiu 1942), pjesių (Kavoliūnai, past. 1947, 2 redakcija pavadinimu Tėvynė šaukia 1953, Šilgalių šeima 1948, Plačiuoju vieškeliu 1948, Mūsų deputatas 1951, Skaudi pamoka 1952). Dar išleista apsakymų rinktinė Baronas Ropas (1965). Romanas Benjaminas Kordušas išverstas į rusų kalbą.

Šaltiniai:

1. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 14. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008, p. 250. ISBN 978-5-420-01646-6.
2. PRĖSKIENIS, Bronius. Šiaulių krašto literatūros panorama: monografija. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p. 293-294. ISBN 9955-579-12-9.