Dirigentas, muzikos pedagogas, kompozitorius

Gimė 1911 metais liepos 10 dieną Panevėžyje.

Mirė 1996 metais vasario 17 dieną Putname, Konektikuto valstijoje, JAV.

1912–1919 m. su tėvais gyveno Rusijoje, netoli Sankt Peterburgo. Muzikos mokėsi pas tėvą vargonininką. Grįžęs į Lietuvą, 1928 m. baigė Klaipėdos muzikos mokyklą. Studijuodamas dirigavo Klaipėdos muzikos mokyklos vyrų chorui, buvo dainavimo klasės akompaniatorius. 1928–1933 m. Valstybės teatro operos repetitorius, 1933–1938 m. dirigentas, 1938–1944 m. vyr. dirigentas. Debiutavo diriguodamas N. Rimskio-Korsakovo Pasaka apie carą Saltaną. 1934 m. ir 1935 m. vasaromis studijavo Berlyne, Vienoje, Paryžiuje, Romoje. 1934 m. akompanavo garsiajam rusų dainininkui F. Šaliapinui, ne kartą ir K. Petrauskui. 1936–1938 m. muzikos teorijos ir dirigavimo žinias gilino Prahoje. 1938 m. baigė Prahos konservatoriją (1937 m. ir 1938 m. dirigavo lietuvių simfoninės muzikos koncertus Prahos radiofone). 1938–1944 m. Kauno valstybės teatre pastatė ir dirigavo daugiau kaip 20 operų, parengė operų premjerų. Surengė simfoninių koncertų Lietuvoje ir Latvijoje (Rygoje). 1940–1943 m. Kauno konservatorijoje dėstė dirigavimą, partitūrų skaitymą, vadovavo operos klasei. 1942 m. Kauno ir Vilniaus menininkams įkūrus muzikinį teatrą Vilniuje, V. Marijošius čia dirigavo šešias klasikines operas. 1942 m. su Berlyno simfoniniu orkestru į magnetofono juostą įrašė M. K. Čiurlionio simfoninę poemą Miške, J. Karnavičiaus Lietuviškąją rapsodiją ir J. Pakalnio Romantiškąją uvertiūrą. Vokiečių okupacijos metais dirigavimą ir kitas disciplinas dėstė Vilniaus muzikos mokykloje.

1944 m. pasitraukė į Austriją. Nuo 1945 m. vadovavo Aukštutinės Austrijos Lietuvių komitetui, buvo lietuvių įgaliotinis Linze ir tremtinių stovyklos vedėjas Riede. 1948 m. persikėlė į JAV, apsigyveno New Britaine. Nuo 1949 m. vargonininkavo New Britaino (Konektikuto valstija) lietuvių parapijos bažnyčioje. Nuo 1950 m. dėstė Hartto muzikos koledže (nuo 1958 m. Hartfordo universitetas), nuo 1964 m. Taikomosios muzikos skyriaus vedėjas; profesorius (1962). 1977–1983 m. buvo profesorius emeritas. 1981 m. universitete įsteigta metinė V. Marijošiaus stipendija. 1973–1976 m. Čikagos lietuvių operos meno vadovas. Dirigavo Čikagos, Manchesterio, Hartfordo kameriniams ir simfoniniams orkestrams. 1976 m. jo pastangomis Čikagos lietuvių opera pastatė 3 vienaveiksmes operas: J. Kačinsko Juodas laivas, J. Gaidelio Gintaro šaly ir jo paties sukurtą Priesaiką (pagal B. Sruogos Milžino paunksmę). Nuo 1981 m. buvo JAV muzikos garbės draugijos Pi Kappa Lambda narys. 1991 m. jo iniciatyva paskelbtas konkursas vienaveiksmei operai sukurti. Sudarytas V. Marijošiaus fondas muzikos studentams Lietuvoje remti. Už nuopelnus čekų muzikai apdovanotas Čekoslovakijos Baltojo Liūto ordinu. 1984 m. gavo JAV LB Kultūros tarybos premiją.

Šaltiniai:

1. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 14. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008, p. 294. ISBN 978-5-420-01646-6.
2. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 1. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, p. 628-629. ISBN 5-420-01416-5.
3. ZUBRICKAS, Boleslovas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1999, p. 392-393. ISBN 9986-529-21-2.