Knygnešys, knygyno steigėjas, visuomenės veikėjas

Gimė 1864 metais kovo 7 dieną Prastavonių kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 1940 metais kovo 26 dieną Panevėžyje.

Mokėsi pradžios mokykloje. Iki dvidešimt ketverių metų amžiaus gyveno su tėvais sodžiuje, dirbo ūkio darbus. Po tėvo mirties išsikėlė į Panevėžį, pradėjo dirbti seserų Jokubaičių prekybos namuose. 1890 m. kartu su Vladu Kuzma (1858–1915) sukūrė savo verslą. Prekiavo maisto produktais, prieskoniais, drabužiais ir kt. Verslas sekėsi, tačiau susipažinę su knygnešiais Jurgiu Bieliniu, Kaziu Ūdra, broliais Jokūbu ir Jonu Varevičiais ir kt. pradėjo pardavinėti „iš po skverno“ lietuviškas knygas, maldaknyges. Įstojo į Panevėžio krašto Garšvių knygnešių draugiją.

1904 m. gegužės 7 d. panaikinus lietuviškos spaudos draudimą, Juozo Masiulio knygų verslas tapo legalus. 1905 m. pradėjo Panevėžyje knygų prekybos verslą, įsteigė knygyną ir rašomųjų prekių parduotuvę. Išleistas Juozapo Masiulio knygyno katalogas Panevėžyje Kauno gub. (1912). Knygynas 1913–1914 m. leido Panevėžiui ir jo apylinkėms skirtus kalendorius Panevėžio kalendorius ir Draugas.

1915 m. Juozas Masiulis su šeima evakavosi į Rusiją, Smolensko miestą. Ten gyveno iki 1918 m. vasaros. Sugrįžę į Panevėžį puolė tvarkyti verslą, atkurti knygyną. 1919 m. Juozas Masiulis buvo suimtas bolševikų, davus išpirką paleistas. 1918–1940 m. prekyba knygyne ir krautuvėje sekėsi gerai. Knygininko Juozo Masiulio pastangomis išleisti keli komplektai tautinių atvirukų.

Juozas Masiulis su žmona buvo aktyvūs visuomenininkai. Vadovavo ir organizavo darbą Šv. Vincento Paulo draugijoje, buvo pagrindiniai labdaros akcijų rengėjai ir labdariai.

Juozas Masiulis dalyvavo Panevėžio miesto politinėje veikloje. Buvo kandidatu į Savivaldybės tarybą.

Juozas Masiulis, susirgęs plaučių uždegimu, 1940 m. kovo 26 d. mirė.

Šaltiniai:

1. ČIPLYTĖ, Joana Viga. Juozas Masiulis: knygnešys ir knygininkas. Vilnius: Žara, 2005, 128 p. ISBN 9986-34-140-X.