Tautosakos rinkėjas, eilėraščių ir feljetonų autorius

Gimė 1887 metais Šiaulaičių kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 1966 metais.

Nelengvas buvo jo gyvenimas, šešerių metų jau ganė bandą, padėdavo tėvui dirbti įvairius ūkio darbus, žiemomis mokydavosi skaityti. Nuo 14 metų jis jau savarankiškai dirbo pas ūkininkus, pradeda šviestis, slaptai gauti laikraščius. Būdamas energingas žmogus, jis pats pradeda rašyti į laikraščius, pasirašinėdamas Pilypo iš Kanapių slapyvardžiu. Visą gyvenimą jis garsėjo darbštumu, visada šypsodamasis kalbėdavo su žmonėmis, mėgo darbščius kaimiečius, rinko tautosaką ir liaudies dainas, pats kūrė eilėraščius, feljetonus, humoreskas. K. Mikalčiaus prisiminimų sąsiuviniai saugomi Šiaulėnų (Radviliškio r.) vidurinės mokyklos kraštotyros muziejuje.

Šaltiniai:

1. KAZLAUSKAITĖ, Pranciška. Žymūs Šiaulėnų krašto žmonės. Šiaulėnai: monografija. [Sudarytojas ir redaktorius Aleksandras Šidlauskas]. Vilnius: Baltijos kopija, 2004, p. 451-462. ISBN 9955-568-13-5.