Režisierius, dramaturgas

Gimė 1882 metais Radviliškyje.

Mirė 1914 metais Lipniškėse, Švenčionių rajone.

Mokėsi Šiauliuose, Peterburge, dirbo telegrafistu. Įsijungęs į rusų artistų trupę Jekaterinoslave (dabar Dniepropetrovskas, Ukraina), dainavo muzikiniuose spektakliuose. Trupei iširus, 1905 m. grįžo į Šiaulius. Dirbo jo paties 1905 m. ir 1907 m. suorganizuotuose scenos mėgėjų būreliuose. 1909 m. Šiaulių lietuvių artistų trupės ir darbininkų draugijos, 1910–1912 m. Kriukų (Joniškio r.) vaidintojų būrelio aktorius ir režisierius. Pirmųjų Lietuvoje keliaujančių aktorių trupių organizatorius. Parašė keletą pjesių.

Šaltiniai:

1. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 2. Vilnius: Mintis, 1968, p. 608.

 Parengė Rima Giedrienė, vyresnioji bibliotekininkė, 2011