Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai M Monkevičius-Monkus Juozas

Aktorius, režisierius

Gimė 1909 metais vasario 9 dieną Baisogaloje, Radviliškio rajone.

Mirė 1943 metais rugsėjo 25 dieną Kaune.

1922–1929 m. mokėsi Šiaulių berniukų gimnazijoje ir dar būdamas mokiniu pradėjo dirbti su Šiaulių pavasarininkų kuopos mėgėjais, dalyvavo ir šaulių būrio, ir gimnazijos moksleivių vaidinimuose, apie ką byloja Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje saugomos nuotraukos, žmonių prisiminimai bei kiti dokumentai.

1930 m. J. Monkevičius įstojo į Lietuvos universiteto teisės fakultetą Kaune. 1930–1933 m. jis jau mokosi Valstybės teatro Vaidybos mokykloje, režisieriaus Boriso Dauguviečio kurse. Kad galėtų pragyventi, dirbo Kauno notaro sekretoriumi. 1934–1940 m. J. Monkevičius jau Valstybės teatro aktorius. 1935–1937 m. – Eksperimentinis dramos teatras (Kaunas), vadovas, 1939–1941 m. – Vaidilos teatras, režisierius ir meno vadovas, 1940–1941 m. – Vilniaus valstybinis teatras, aktorius ir režisierius, 1942–1943 m. – Kauno didysis teatras, vyriausiasis režisierius ir meno vadovas. Sukūrė raiškius charakteriaus vaidmenis: Vinkelridą (F. Šilerio „Vilius Telis“, 1935), Reporterį (P. Vaičiūno „Prisikėlimas“, 1936), Jašą (A. Čechovo „Vyšnių sodas“, 1937), Juzę (K. Binkio „Atžalynas“, 1938). Režisavo: A. Arbuzovo „Tanią“ (1940), G. Hauptmanno „Rozą Bernd“ (1942), H. Ibseno „Laukinę antį“ (1943), J. Paukštelio romano „Kaimynai“ inscenizaciją (1943).

Šaltiniai:

1. GIRDZIJAUSKAITĖ, Audronė. Dramatiško likimo menininkas.  Baisogala: monografija. Sudarytojas Jonas Linkevičius. Vilnius: Versmė, 2009, p. 759-764. ISBN 978-9955-589-12-9.
2. Baisogalos valsčiaus kaimai, dvarai ir gyventojai. [Spaudai paruošė Elena Šveistienė]. Panevėžys: UAB „Nevėžio spaustuvė“, 2000, p. 458-459.  ISBN 9955-450-02-9.
3. Juozas Monkus-Monkevičius. Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus], 2009 [žiūrėta 2012-03-29]. Prieiga per internetą: http://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Monkus-Monkevi%C4%8Dius