Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai R Ruževičius Juozas

Profesorius, habilituotas daktaras

Gimė 1952 metais kovo 19 dieną Šeduvoje, Radviliškio rajone.

1970 m. baigė Šeduvos vidurinę mokyklą, (Radviliškio r.). 1974 m. baigė VU Prekybos fakultetą. 1975–1978 m. studijavo Maskvos kooperacijos instituto aspirantūroje.

1971–1973 m. dirbo VU Prekybos fakultete, 1976–1977 m. – Maskvos kooperacijos institute, 1978–1988 m. dėstė instituto Vilniaus fakultete ir VU Prekybos fakultete, 1980–1988 m. – Lietuvos vadybos akademijoje, nuo 1988 m. – VU Ekonomikos fakultete (1988–2002 m. Prekių mokslo, 2002–2004 m. – Kokybės vadybos katedros vedėjas), nuo 1990 m. dėsto ir VU Tarptautinio verslo mokykloje. 1993–1994 m. stažavo Liono universitete, 1994 m. – Briuselio aukštojoje komercijos mokykloje, 1995 m. – Romos universitete, 1997 m. – Badeno-Viurtembergo eksporto akademijoje, 1998 m. – Milano universitete, 2011 m. – Paryžiaus užsienio prekybos aukštojoje mokykloje, 2012 m. – Strasbūro universitete,  2014 m. – Bukarešto ekonomikos mokslų akademijoje, 2014 m. – Liverpulio John Moores universitete, 2016 m. – Haute École Louvain en Hainaut.

Mokslinio žurnalo Verslo ir teisės aktualijos=Issues of Business and Law vyr. redaktorius (nuo 2008 m.). Lietuvos, užsienio ir tarptautinių įvairių organizacijų konsultantas, vertintojas, projektų vadovas. Mokslinės veiklos pagrindinės kryptys: visuotinės kokybės vadyba, produktų ir paslaugų kokybė, vadybos sistemos, aplinkosaugos vadyba, gyvenimo, organizacijų veiklos, studijų kokybė.

Apie 600 mokslinių straipsnių ir 20 knygų vadybos tematika autorius ir bendraautorius. Svarbiausi veikalai: Kokybės vadyba (Management de la qualité 2007 m.), Visuotinės kokybės vadyba: šiuolaikinės perspektyvos ir atvejai (Total Quality Management: Contemporary Perspectives and Cases, su kt., 2008 m.). Vadovėlis Kokybės vadybos metodai ir modeliai (2006, 2007 m.). Parengė mokomąsias priemones Magistrantūros studijos ir magistro darbo rašymas: Mokomoji knyga kokybės vadybos magistrantams, Maisto produktų ekspertizė (abi 2006 m.), Kokybės vadybos modeliai ir jų taikymas organizacijų veiklos tobulinimui (2006, 2007 m.), Magistrantūros studijos ir magistro darbo rašymas (2007 m.).

Šaltiniai:

1. Ruževičius Juozas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 20. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011, p. 585. ISBN 978-5-420-01704-3.
2. Juozas Ruževičius, prof. habil. dr. – Kokybės vadybos magistro programa [interaktyvus], [žiūrėta 2016-05-30]. Prieiga per internetą: http://www.kv.ef.vu.lt/lt/destytojai/juozas-ruzevicius