Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai R Radzevičius Bronius

Prozininkas

Gimė 1940 metais gruodžio 24 dieną Radviliškyje.

Mirė 1980 metais spalio 10 dieną Vilniuje, palaidotas Vyžuonose (Utenos r.).

1949–1960 m. mokėsi Vyžuonų vidurinėje mokykloje. Baigė Vilniaus profesinę technikos mokyklą (įgijo tekintojo specialybę) bei Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrą (baigė 1968 m., pradžioje studijavo matematiką).

Mokytojavo Ožkinių aštuonmetėje mokykloje (Ignalinos r.), dirbo respublikinėje Dinamo sporto taryboje instruktoriumi, Šluotos, Komjaunimo tiesos, Girių redakcijose. Nuo 1973 m. buvo Mokslinio metodinio kultūros centro redaktorius. Lietuvos rašytojų sąjungos narys, Žemaitės premijos laureatas (1980), Lietuvos nacionalinės premijos laureatas (po mirties, 1991).

Pirmąją korespondenciją išspausdino Utenos laikraštyje (1957), o pirmuosius apsakymus (1967), dar būdamas studentas. Išleido apsakymų rinkinį Balsai iš tylos (1970), romaną Priešaušrio vieškeliai (1979, 1 d., rusų kalba 1987). Po mirties išėjo romano Priešaušrio vieškeliai 1–2 d. (1985), apsakymų rinkinys Link Debesijos (1984), apysakos, novelės Žolė po šerkšnu (1994), rinktinė Vakaro saulė (1996).

Šaltiniai:

1. STAKĖNIENĖ, Regina. Bronius Radzevičius. Vyžuonos: kraštas ir žmonės. Utena: Utenos Indra, 2006, p. 451. ISBN 978-9955-676-53-9.
2. PRĖSKIENIS, Bronius. Šiaulių krašto literatūros panorama: monografija. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p. 371. ISBN 9955-579-12-9.
3. Bronius Radzevičius. Iš: Rašytojai [interaktyvus], Rašytojai, 2001–2009 [žiūrėta 2009-11-26]. Prieiga per internetą: http://www.rasyk.lt/rasytojai/bronius-radzevicius.html