Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai R Ragauskaitė Aurelija

Aktorė, režisierė

Gimė 1924 metais kovo 31 dieną Šiaulėnuose, Radviliškio rajone.

Mirė 2017 metais sausio 15 dieną Vilniuje.

Augo Kauno priemiestyje, Panemunėje, ten baigė pradinę mokyklą. 1941 m. baigė Šančių gimnaziją Kaune. 1942–1945 m. dirbo vaistinėse mokine, kursuose prie Kauno universiteto įgijo farmacininko specialybę. 1945–1947 m. dirbo aktore Kauno dramos teatro studijoje.

1947–1952 m. studijavo Maskvos A. Lunačiarskio teatro meno instituto aktorių fakultete, 1957–1962 m. – šio instituto režisūros fakultete. 1952–1957 m. – Kauno muzikinio dramos teatro aktorė. 1959–1961 m. dėstė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje, 1961–1962 m. – Vilniaus universiteto estetikos katedros dėstytoja, 1963–1964 m. – Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos režisierė, 1964–1965 m. – Lietuvos valstybinio rusų dramos teatro režisierė, 1965–1968 m. – Valstybinio jaunimo teatro vyriausioji režisierė, 1969–1971 m. – Vilniaus lėlių teatro vyriausioji režisierė, 1973–1974 m. – Lietuvos valstybinio operos ir baleto teatro režisierė, 1974–1979 m. – Šiaulių dramos teatro vyriausioji režisierė, 1979–1982 m – Vilniaus teatro „Lėlė“ vyriausioji režisierė. 1983–1991 m. statė spektaklius Lietuvos nacionaliniame dramos teatre ir Klaipėdos dramos teatre.

Ragauskaitė Aurelija Kauno dramos teatre sukūrė apie 15 vaidmenų. Tai: bernužis-berniukas – A. Vienuolio Tvirtovė (1946), močiutė – K. Treniovo Liubov Jarovaja (1956), kaimietė – I. Franko Pavogtoji laimė (1956) ir kiti vaidmenys. Režisuoti 36 spektakliai įvairiuose dramos teatruose. Prie geriausiai kritikų įvertintų spektaklių skiriami: Romeo ir Džuljeta (Jaunimo dramos teatras), Valdovas, Kaip žydėjimas vyšnios, Pajūrio kurortas, Prisikėlimas (Šiaulių dramos teatras). Pati režisierė prie reikšmingų darbų dar skiria spektaklius Vasarotojai (Šiaulių dramos teatras) bei Gerasis žmogus iš Sezuano (Klaipėdos dramos teatras). Įvertinimas: 1975 m. – LSSR nusipelniusios meno veikėjos vardas, 1976 m. – LSSR valstybinė premija, 1995 m. – Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karinnko kryžius, 2002 m. – „Kristoforas“ už nuopelnus Lietuvos kultūrai.

Šaltiniai:

1. Šiaulėnai: monografija. [Sudarytojas ir redaktorius Aleksandras Šidlauskas]. Vilnius: UAB „Baltijos kopija“, 2004, p. 456-457. ISBN 9955-568-13-5.
2. Aurelija Ragauskaitė. Iš: Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus], 2010 [žiūrėta 2010-12-16]. Prieiga per internetą: http://lt.wikipedia.org/wiki/Aurelija_Ragauskaitė