Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai R Ramonas Česlovas Linksmutis

Profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras

Gimė 1939 metais liepos 15 dieną Šeduvoje, Radviliškio rajone.

Mirė 2011 metais rugpjūčio 16 dieną Kaune.

1946–1953 m. mokėsi Šeduvos vidurinėje mokykloje, 1953–1957 m. – Panevėžio hidromelioracijos technikume, 1957–1962 m. studijavo LŽŪA Hidromelioracijos fakultete, 1964–1967 m. – LŽŪA Hidrotechninių statinių katedroje aspirantūroje.

1962–1964 m. – LŽŪA (LŽŪU) Hidrotechninių statinių katedros asistentas, 1967–1971 m. – Inžinerinių konstrukcijų katedros vyriausiasis dėstytojas, 1971–1997 m. – docentas, 1974–1984 m. – vedėjas, nuo 1997 m. – Statybinių konstrukcijų katedros vedėjas, profesorius.

1994–1995 m. Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos tarybos pirmininkas. Mokslinių tyrimų sritis – geofiltracija ir šlaitų stabilumas. Paskelbė >50 mokslinių ir >140 mokslo populiarinimo straipsnių.

Nuolat metodiniu ir moksliniu darbu siekė gyvenimo tikslo – produktyviai dirbti su studentais (būsimais inžinieriais hidrotechnikais) ir aktyviai bendrauti su savo srities specialistais dalyvaujant jų tęstiniame mokyme bei Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos veikloje. Parengė ir įdiegė planinės ir profilinės filtracijos skaičiavimo programą PLAFI. Ja naudojantis, sprendžiamos nusausinimo, užtvenkimo, pritekėjimo į šulinius, šulinių našumo ir kitos problemos.

Parašė knygas Statybos medžiagos (1993), Mano sodyba (1995), Geofiltracijos modeliavimas (2008), Pastatų konstruktoriaus ir statybininko žinynas (2009), mokomuosius ir informacinius veikalus (visus su kt.): Ūkininko pradžiamokslis (1993), Nurodymai ir patarimai melioratoriams (d. 2, 1993), Hidrotechninė statyba (2000), Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas 1946–96 (1996), statybos taisykles Bendrieji statybos darbai (2000, 2005), Hidrotechnikos statinių projektavimo taisyklės (2001, 2004) ir 3 statybos techninius reglamentus (2003, 2005).

Šaltiniai:

1. Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai 2006. Kaunas: Neolitas, 2006, p. 877. ISBN 9986-709-53-9.
2. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 19. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011, p. 523. ISBN 978-5-420-01695-4.