Dailininkas

Gimė 1930 metais rugsėjo 2 dieną Radviliškyje.

Mirė 1972 metais vasario 13 dieną.

1947–1950 m. studijavo dailę Taikomosios dailės institute Freiburge, Vokietijoje. 1950 m. atvyko į Kanadą ir 1952–1957 m. tęsė studijas Montrealyje. Baigęs mokslus, dailininkas visą laiką gyveno Kanadoje, gražiame Montrealio priemiestyje, prie šv. Liudviko ežero.

Su savo kūriniais parodose dalyvauti pradėjo 1957 metais. Dalyvavo lietuvių ir Montrealio miesto apžvalginėse parodose. Kanadoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose Vytauto Remeikos kūryba susilaukė gero įvertinimo.

Šaltiniai:

1. Lietuvių enciklopedija. T. 25. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1961, p. 131-132.
2. BULZGIS S. Radviliškis – gimtasis miestas. Komunizmo aušra, 1972, liepos 1, p. 3.