Žurnalistas

Gimė 1932 metais vasario 12 dieną Radviliškyje.

Mirė 2008 metais spalio 21 dieną Vilniuje.

1950 m. baigė Radviliškio gimnaziją, 1956 m. – Vilniaus Valstybinį V. Kapsuko universitetą, įgijo istoriko profesiją.

1950 m. dirbo Radviliškio laikraščio Raudonoji žvaigždė literatūriniu bendradarbiu. 1951–1952 m. korektorius, 1953–1958 m. literatūrinis darbuotojas. 1958–1962 m. atsakingasis sekretorius laikraštyje Lietuvos pionierius. Nuo 1963 m. LSSR radijo ir televizijos komitete ėjo vyr. redaktoriaus pareigas televizijos programų ir išleidimo skyriuje. Nuo 1965 m. vaikų ir jaunimo redakcijos vyr. redaktorius. 1971–1975 m. televizijos informacijos redakcijos vyr. redaktorius, vadovavo Panoramai.

1975–1998 m. dirbo Lietuvos radijuje. Rengė laidas Vartotojams kokybiška produkcija, Aktualijų studija ir kt., siužetus Ryto garsai. 1987 m. vedė pirmąją tiesioginę radijo laidą Klausiateatsakome. Ilgametis Lietuvos žurnalistų sąjungos narys.

Nuo 1998 m. pensininkas. Po sunkios ir ilgos ligos mirė 2008 m. spalio 21 d., palaidotas Vilniaus Naujųjų Rasų kapinėse.

Šaltiniai:

1. Robertas Rimgaila. Iš: Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus], 2011 [žiūrėta 2011-02-14]. Prieiga per internetą: http://lt.wikipedia.org/wiki/Robertas_Rimgaila