Gydytojas, visuomenės veikėjas

Gimė 1876 metais vasario 2 dieną Šiaulėnuose, Radviliškio rajone.

Mirė 1945 metais kovo 7 dieną Vilniuje.

Mokydamasis Mintaujos gimnazijoje, priklausė slaptai moksleivių Kūdikio draugijai, studijuodamas Odesos universitete – liberalinei Rūtos draugijai. Su kitais lietuvių studentais organizavo lietuviškus spektaklius, skaitė paskaitas lietuvių darbininkams.

Baigęs universitetą, dirbo Valkininkuose (Varėnos r.), kur įkūrė Blaivybės draugijos skyrių. Priklausė Lietuvių mokslo draugijai. Vėliau persikėlė į Švenčionis. Prieš I pasaulinį karą bendradarbiavo Vilniaus žiniose, Lietuvos žiniose, Lietuvos ūkininke. 1919–1929 m. Švenčionių gimnazijos direktorius, gydytojas, mokytojas. Buvo Švenčionių Ryto švietimo draugijos narys, pirmininkas, valdybos narys, Šv. Kazimiero draugijos valdybos narys. Priklausė Laikinajam Vilniaus lietuvių komitetui, Lietuvių sanitarinės pagalbos draugijai, buvo jos valdybos narys, pirmininkas. Dažnai dalyvaudavo lietuvių delegacijose, vykstančiose į Varšuvą švietimo reikalais. Dėl lietuviškos veiklos lenkų administracija jį baudė kalėjimo bausmėmis, trukdė gydytojo praktiką.

Šaltiniai:

1. Lietuvių enciklopedija. T. 25. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1961, p. 293.
2. Šiaulėnai: monografija. [Sudarytojas ir redaktorius Aleksandras Šidlauskas]. Vilnius: Baltijos kopos, 2004, p. 458. ISBN 9955-568-13-5.