Grafikė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė

Gimė 1960 metais rugpjūčio 21 dieną Radviliškyje.

1978–1983 m. mokėsi Šiaulių pedagoginiame institute (nuo 1997 m. Šiaulių universitetas), Dailės fakultete. 1983 m. baigė minėtą mokymosi įstaigą ir įgijo piešimo, braižybos ir darbų mokytojos specialybę.

Nuo 2001 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Parodose dalyvauja nuo 1984 m. Darbų yra įsigiję privatūs kolekcininkai Lietuvoje ir užsienyje. Šiuo metu dirba Panevėžio dailės mokykloje, mokytoja-metodininkė.

Parodos: Tarptautinė miniatiūrų paroda galerijoje Vartai, Vilnius (1999, 2000, 2001, 2002), Tarptautinė miniatiūrų paroda galerijoje Stiklo karoliukai, Vilnius (2002, 2003), Tarptautinė dailės mokytojų paroda Rygoje, Latvijoje (2007), Tarptautinis piešinių simpoziumas, LDS kūrybos namai, Palanga (2007). Personalinės parodos: Šv. Kazimiero knygynėlyje, Panevėžys (1996), Reklamos firma Sagra, Panevėžys (1996), LDS Panevėžio skyriaus Galerija XX, Panevėžys (1997), Lietuvos kultūros fondo parodų salė, Vilnius (1997), Panevėžio miesto dailės galerijoje (2001), Spalvų paslaptys, Kaunas (2004) ir kt. Dalyvauja ir grupinėse parodose.

Šaltiniai:

1. Rudokienė Jolanta. Iš: LDS/Menininkas [interaktyvus], 2008 Galerija XX – Lietuvos Dailininkų Sąjungos Panevėžio skyriaus galerija, [žiūrėta 2010-02-02]. Prieiga per internetą: http://www.galerijaxx.lt/author.php?page=&;id=80&group_id=10
2. Dailininkai. Iš: Panevezys.lt [interaktyvus], Panevėžio miesto dailės galerija, [žiūrėta 2010-02-02]. Prieiga per internetą: http://www.panevezys.lt/desktopdefault.aspx?tabid=840