Istorikas

Gimė 1932 metais sausio 1 dieną Dapšionių kaime, Radviliškio rajone.

1956 m. baigęs Vilniaus universitetą, dirbo to universiteto Istorijos katedros dėstytoju. Nuo 1968 m. Vilniaus universiteto Kauno vakarinio fakulteto marksizmo-leninizmo katedros vedėjas, docentas. Paskelbė mokslinių straipsnių ir išleido brošiūrų apie Komunistų partijos vaidmenį komunizmo išplėstinio kūrimo laikotarpiu, apie lenininius partinius valstybės kontrolės principus.

Šaltiniai:

1. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 3. Vilnius: Mintis, 1971, p. 117.

 Parengė Rima Giedrienė, vyresnioji bibliotekininkė, 2011