Radviliškio 1-osios šaulių kuopos vadas

Gimė 1954 metais vasario 22 dieną Radviliškyje.

Mokslus baigė Radviliškyje. Nuo pat vaikystės svajojo apie jūrą, norėjo įstoti į jūreivystės mokyklą Klaipėdoje. Nepasisekė, neįstojo. Vėl sugrįžo į Radviliškį ir dar nepilnametis pradėjo dirbti geležinkelyje. Vakarais mokėsi Darbo ir jaunimo mokykloje. Mokykloje kartais pamokos vykdavo iki vidurnakčio, o rytą – vėl į darbą. Baigė vienuolika klasių. Paskui – į tarybinę armiją. Neįtikėtina, tačiau liko tarnauti Lietuvoje, Klaipėdoje. Pateko į pasienio kariuomenę, buvo pasienietis. Mokėsi seržantų mokykloje Leningrado (dabar Sankt Peterburgas) srityje, netoli Suomijos. Baigęs studijas vėl sugrįžo į Klaipėdą. 1975 metais Maskvos srityje eksternu baigė pasienio karinę mokyklą. Pranui Sluckui buvo suteiktas jaunesniojo leitenanto laipsnis.

Paskui vėl Radviliškis. Į atkurtos Lietuvos kariuomenę sugrįžo 1991 metais. Dar prieš pučą parašė prašymą, kad priimtų į Lietuvos kariuomenę. „Sąjūdis jau buvo stiprus, 1989 metais Kaune atsikūrė Šaulių organizacija…“, – situaciją primena pašnekovas. Pradėjo nuo eilinio kareivio. 1992 metais Kaune baigė karininkų mokyklą. 1993 metais jam suteiktas jaunesniojo leitenanto karinis laipsnis. Už gerą tarnybą ne kartą skatintas vadovybės, suteikti aukštesni kariniai laipsniai. 10 metų šio žmogaus gyvenimo kelią lydėjo kario priesaika, įpareigojusi jį garbingai ir tvirtai žengti Tėvynės gynėjo keliu.

2001-aisiais išėjęs į atsargą, jis pradėjo vadovauti Lietuvos šaulių sąjungos Šiaulių apskrities generolo Povilo Plechavičiaus Šiaulių 6-osios rinktinės Radviliškio 1-ajai šaulių kuopai. P. Sluckus daug laiko praleidžia su jaunimu, inicijuodamas bei kuruodamas jaunųjų šaulių veiklą.

2004-aisiais Radviliškio 1-oji šaulių kuopa paskelbta geriausiu Lietuvos šaulių sąjungos padaliniu visoje Lietuvoje. Už išskirtinius pasiekimus, nuopelnus Lietuvai, Šaulių sąjungai, jaunimo ugdymą, jis apdovanotas Lietuvos šaulių sąjungos trečiojo laipsnio „Už nuopelnus Lietuvai ir Šaulių sąjungai“ medaliu. 2007-aisiais už aktyvią veiklą su policijos rėmėjais, už paramą policijai ir tvarkai užtikrinti jis apdovanotas generalinio komisaro Vytauto Grigaravičiaus ženklu „Už paramą policijai“, o 2011 metais už nuopelnus policijai ir Lietuvos Respublikai jam įteiktas 3-iojo laipsnio „Pasižymėjimo“ medalis. P. Sluckus turi daugybę visuomeninių pareigų.

2013 m. išrinktas Radviliškio miesto garbės piliečiu.

Šaltiniai:

1. DAPKUTĖ, Agnė. Garbės piliečių – dviem daugiau. Radviliškio naujienos, 2013, liepos 12-18, p. 1, 4. ISNN 1822-9654.
2. MACYTĖ, Laima. Dvi kartos: senelis Bronius ir vaikaitis Pranas [interaktyvus] 2007, XXI amžius [žiūrėta 2018-12-17]. Prieiga per internetą:  http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2007/11/28/istdab_01.html