Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai S Sakas (Skačkauskas) Petras

Visuomenės veikėjas

Gimė 1931 metais rugpjūčio 6 dieną Pavartyčių kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 1985 metais, palaidotas Šeduvos (Radviliškio r.) kapinėse.

Mokėsi Šeduvoje, Panevėžio gimnazijoje. Būdamas moksleivis įsijungė į šaulių gretas, o sulaukęs 19 metų, savanoriu išėjo į kariuomenę. Atlikęs karinę tarnybą, dirbo valdžios tarnautoju Panevėžyje. Artėjant frontui, kaip ir daugelis to meto lietuvių, pasitraukė į Vokietiją.

1949-aisiais emigravo į JAV. 1953-aisiais susituokė su Rūta Svolkėnaite, gimusia Jūrėje, netoli Kauno. Petras buvo nepakeičiamas savo žmonos, labai aktyvios lietuviškų organizacijų veikėjos, padėjėjas, skatintojas ir reikalų žinovas. Rūta ir Petras nemažai lėšų skyrė šalpai. Jie buvo iniciatyvūs šalpos renginių, skirtų padėti skurstantiesiems Lietuvoje, Sibire, Vokietijoje, taip pat Los Angeles sergantiems lietuviams, organizatoriai ir pagalbininkai.

1994 m. birželio 28 d. a. a. Petro Sako palaikai perlaidoti Šeduvos kapinėse.

Šaltiniai:

1. ZDANAVIČŪTĖ-SAMULIENĖ, Vida. Mūsų išeiviai Los Angeles. Radviliškio kraštas, 2009, nr. 2, p.15-19. ISSN 1822-0517.