Pedagogas

Gimė 1928 metais rugpjūčio 9 dieną Pašušvyje, Radviliškio rajone.

Mirė 2011 metais liepos 22 dieną Šiauliuose.

1974 metais J. Samalionis baigė Šiaulių pedagoginį institutą, dirbo piešimo mokytoju Raseinių, Gudžiūnų vidurinėse mokyklose, Dotnuvos mokykloje-internate, nuo 1963 metų – Šiaulių 4-oje vidurinėje mokykloje. 1967-aisiais paskiriamas Šiaulių vaikų dailės mokyklos direktoriumi. Jo dėka mokykloje buvo įrengti patogūs ofortiniai presai, keramikos degimo krosnis, puikiai įruošti tapybos, piešimo, skulptūros kabinetai. Daug metų buvo Šiaulių miesto dainų švenčių vyriausiuoju dailininku. Pedagoginio darbo stažas – 51 metai. Lietuvos nusipelnęs mokytojas.

Šaltiniai:

1. Apie meilę Šiauliams – žymių šiauliečių prisipažinimai [interaktyvus], 2012 [žiūrėta 2012-03-26]. Prieiga per internetą: http://www.snaujienos.lt/the-newslt/miesto-naujienos/16312-apie-meil-iauliams-ymi-iauliei-prisipainimai