JAV lietuvių visuomenės veikėjas

Gimė 1895 metais balandžio 20 dieną Gankių kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 1928 metais kovo 10 dieną Ročesteryje, Niujorko valstijoje, JAV.

1913 m. išvyko į JAV, dirbo kirpėju Čikagoje, Binghamptone, Ročesteryje. 1915 m. įsijungė į darbininkų judėjimą. Priklausė Lietuvių socialistų sąjungai, Amerikos Lietuvių darbininkų literatūros draugijai. 1920–1923 m. dirbo Kaune, buvo LKP narys. Komunistinio savaitraščio Mūsų kelias (Kaunas, 1922) oficialus redaktorius; už tai baustas administracine tvarka. 1923 m. pabaigoje grįžo į JAV, dirbo Ročesteryje kirpėju. Dalyvavo pažangiųjų lietuvių judėjime.

Šaltiniai:

1. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 3. Vilnius: Mintis, 1971, p. 162.

 Parengė Rima Giedrienė, vyr. bibliotekininkė, 2009