Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai S Savickas (Savickis) Aleksandras

Knygnešys

Gimė 1851 metais birželio 15 dieną Karčemų kaime, Sedūnų (dabar Radviliškio) apylinkėje, Radviliškio rajone.

Mirė 1937 m. Valdeikių kaime, Pakalniškių apylinkėje, Radviliškio rajone.

Lietuviškai skaityti ir rašyti išmoko Radviliškio špitolėje, o rusiškai – valdinėje mokykloje. Tarnavo pas ūkininkus. Vėliau pradėjo nuomoti ūkius. Valdeikiuose nusipirko ūkį (40 dešimtinių žemės) ir buvo pasiturintis ūkininkas.

Tuo laiku pradėjo platinti lietuvišką spaudą. Gyveno netoli Dambavos, prie pat kelio Šeduva-Panevėžys, tai sudarė patogias sąlygas užsukti knygnešiams. Knygas platino plačioje Smilgių bei gretimose apylinkėse (ir dabartinio Radviliškio rajono teritorijoje). Jų pats gabeno mažiau, bet gaudavo iš kitų. Tarp jų – iš J. Bielinio, kuris čia dažnai lankydavosi, nakvodavo klėtyje. Pastarojoje buvo įrengta knygų slėptuvė. Čia rasdavo prieglobstį ir knygnešiai P. Verkelis, J. Karabinas, A. Bataitis, kiti. Bendradarbiavo taip pat su knygnešiais J. Klykūnu, J. Urbaičiu. Įkliuvęs nebuvo, nors policija įtarė platinant lietuvišką spaudą.

Šaltiniai:

1. Radviliškio krašto knygnešiai ir jų pagalbininkai: bibliografinis žinynas. [Parengė Gražina Dunauskienė]. Radviliškis: Litera, 2009, p. 97. ISBN 978-609-8034-00-4.
2. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedis, 2004, p. 413. ISBN 9986-23-117-5.