Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai S Senkevičius Vaclovas

Literatas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas

Gimė 1896 metais gegužės 23 dieną Piepalių kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 1969 metais kovo 30 dieną La Porte, JAV.

1912 m. atvykęs į JAV, dirbo Filadelfijoje. 1917–1919 m. tarnavo JAV kariuomenėje. Po karo darbininkas Filadelfijoje, Istone. Dalyvavo darbininkų judėjime, Amerikos Lietuvių darbininkų literatūros draugijos veikloje. 1933 m., 1935 m. ir 1936 m. buvo šios draugijos Centrinio komiteto pirmininkas. Ilgametis saviveiklos vakarų dalyvis, smuikininkas. Nuo 1941 m. dirbo Niujorko Laisvės, nuo 1949 m. Čikagos Vilnies laikraščių spaustuvėse, redakcijose. Bendradarbiavo Laisvėje, Vilnyje, Šviesoje (slap. Darbintas, V. Lienius, Vacius S-čius). Išvertė į lietuvių kalbą M. Aleksejevo Bolševikus (1932), A. Jakovlevo Spalį (1933).

Šaltiniai:

1. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 3. Vilnius: Mintis, 1971, p. 184.

 Parengė Rima Giedrienė, vyr. bibliotekininkė, 2010