Išeivijos dainininkas

Gimė 1925 metais Radviliškyje.

1944 m. pasitraukė į Norvegiją. Dainavo B. Pakšto vadovaujamame vyrų chore. 1945 m. atvyko į Vokietiją. Wiesbadene dainavo Lietuvių tautiniame ansamblyje (vadovavo L. Sodeikos dėdė Stepas Sodeika), atlikdavo solo partijas. 1950 m. persikėlė į JAV. Čikagoje balsą lavino pas A. Leparską ir V. Jakubėną. 1959–1963 m. Lyrinės operos choro dainininkas. 1963 m. Čikagos lietuvių operos pastatytoje R. Leoncavallo operoje Pajacai sukūrė Silvio vaidmenį. 1964 m. į Dainavos ansamblio plokštelę su vyrų choru įdainavo S. Sodeikos harmonizuotos giesmės Prailgo dienos solo partiją.

Šaltiniai:

1. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 2. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, p. 265. ISBN 5-420-01513-7.

Parengė Rima Giedrienė, vyr. bibliotekininkė, 2010